DIG IT UP, schatgraver van Rotterdamse stadscultuur, onderschrijft manifest

2 oktober 2019


G

alerie en erfgoedlab DIG IT UP gaat werken volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Vandaag heeft DIG IT UP daarom het manifest ondertekend. Dit geeft een verdere impuls aan het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed in Nederland.


Schatgraver

DIG IT UP wordt ook wel de schatgraver van de Rotterdamse stadscultuur genoemd. De community-erfgoedinstelling diept onbekend beeld- en geluidsmateriaal op en ontsluit het als uniek erfgoed van de stad. Bijvoorbeeld in de vorm van een beeldbank, expositie, documentaire of talkshow. DIG IT UP werkt hierbij nauw samen met Rotterdammers en andere instellingen in de stad. Zo initieerde ze het project ‘Rotterdamse zoldervondsten’. Uniek beeldmateriaal uit de persoonlijke archieven van Rotterdammers werd gedigitaliseerd en overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam.

Uitdagingen

Directeur Evan van der Most sluit zich graag aan bij het rijtje van erfgoedinstellingen dat al werkt volgens de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. ‘Wij zijn een community-erfgoedinstelling met beperkte middelen die drijft op vrijwilligers. Wij “graven” veel erfgoed op bij mensen thuis. Bij het digitaliseren, beschrijven en toegankelijk maken hiervan lopen we tegen allerlei uitdagingen aan. We willen protocollen ontwikkelen die aansluiten bij het manifest. Ook willen we heel graag samenwerken met vergelijkbare partners. We kunnen van elkaar leren en onze werkwijzen op elkaar aansluiten.’

Het manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Het manifest is hier een samenvatting van. Staat jouw organisatie ook achter deze uitgangspunten? Laat dit dan zien met behulp van het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties. Stuur een mail naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Gerelateerd nieuws