DERA nu ook online als wiki

20 augustus 2019


D

e Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur (DERA) is sinds kort online beschikbaar als wiki. Dit maakt het eenvoudiger om de DERA te bekijken en toegang te krijgen tot de laatste versie. De DERA was eerder alleen als PDF-document gepubliceerd.


Wiki

De online-versie van de DERA is een wiki. De onderdelen van de referentiearchitectuur zijn in verschillende pagina’s ondergebracht en daardoor makkelijker te lezen, zoals de principes of bedrijfsfuncties. Aanpassingen aan de DERA worden meteen in de wiki verwerkt. De wiki bevat hierdoor de meest recente informatie. Daarnaast bevat de wiki informatie over actuele ontwikkelingen. Zo maakt de backlog inzichtelijk welke werkzaamheden aan de DERA gepland zijn.

Over de DERA

De DERA geeft richting aan instellingen die hun erfgoedinformatie toegankelijk willen maken. Het beschrijft hoe zij kunnen samenwerken in het Netwerk Digitaal Erfgoed, organisatorisch, functioneel en technisch. De DERA wordt beheerd door een architectuurraad met vertegenwoordigers van instellingen in het netwerk. De eigenaar ervan is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie

Wil je meer weten over de DERA? Bekijk dan onze toelichting. Heb je vragen over de wiki? Neem dan contact met ons op via netwerkmanager Wilbert Helmus, whelmus@beeldengeluid.nl.

Gerelateerd nieuws