Bon biní Aruba!

8 november 2019


E

Elk van de zestig organisaties die tot nu toe het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed onderschreef, is waardevol voor het netwerk. Maar een van de nieuwe partners is wel erg bijzonder: de Biblioteca Nacional Aruba! Hiermee maakt het netwerk de stap naar het Caribisch deel van het Koninkrijk en het overzeese gebied.


Potentiële meerwaarde

‘Kleine erfgoedorganisaties in kleine (eiland)samenlevingen komen al snel knelpunten tegen op het gebied van schaalgrootte en beschikbaarheid van expertise,’ zegt Astrid Britten, directeur van de Biblioteca Nacional Aruba. ‘Hierin ligt voor ons de potentiële meerwaarde om deel uit te maken van een groter geheel – en dus deel te nemen aan het Netwerk Digitaal erfgoed.’

Het manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Het manifest is hier een samenvatting van. Staat jouw organisatie ook achter deze uitgangspunten? Laat dit dan zien met behulp van het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties. Stuur een mail naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?