9 nieuwe organisaties onderschrijven manifest voor digitaal erfgoed

20 februari 2019


D

e afgelopen maanden schaarden 9 nieuwe erfgoedorganisaties zich middels het ondertekenen van het manifest achter de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Daarmee geven zij het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed in Nederland een extra impuls.


Groeiende beweging

Het gaat om het Utrechts Archief, Stichting Omroep Muziek, het Flevolands Archief, Van Gogh Museum, het Gelders Archief, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Tresoar, Stadsarchief Breda en het Westfries Archief. Dat brengt het totaalaantal instellingen nu op 38. Op korte termijn verwachten we weer een aantal nieuwe organisaties te mogen verwelkomen.

Samen optrekken

Onderdeel zijn van het Netwerk Digitaal Erfgoed betekent werken volgens bepaalde principes en een verschuiving van ‘instellingsdenken’ naar ‘netwerkdenken’. Een groeiend aantal organisaties uit de erfgoedsector staat achter deze werkwijze en gelooft dat we alleen het maximale uit digitaal erfgoed kunnen halen als we hierin samen optrekken.

Het manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Het manifest is hier een samenvatting van. Staat jouw organisatie ook achter deze uitgangspunten? Laat dit dan zien met behulp van het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties. Stuur een mail naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Gerelateerd nieuws