Waarde van woorden

  • Vrijdag 19 november 2021

  • Online


  • 10.00 - 11.00 uur


E

rfgoed Brabant is sinds kort begonnen met de workshop Waarde van woorden. Samen met verschillende erfgoedinstellingen wordt onderzocht welke termen er in collectiebeschrijvingen gebruikt worden en op welke manieren terminologie schurend kan zijn. Peer Verbruggen laat deelnemers aan de Brabant Cloud zien wat de eerste uitkomsten zijn en hoe je je eigen collectiebeschrijvingen inclusiever kunt maken.


De hele maand november worden door Erfgoed Brabant besloten cursussen georganiseerd, speciaal bedoeld voor deelnemers van de Brabant Cloud.

Gerelateerde evenementen