Transformation Digital Art symposium 2022

  • 17 en 18 maart 2022

  • Online

  • 13.00 - 18.00 uur


O

p 17 en 18 maart organiseert LIMA weer het Transformation Digital Art symposium. Het online symposium draait deze keer om het samen opbouwen en delen van kennis. Wat is een goede benadering om gezamenlijk op te trekken bij het ontwikkelen, presenteren en bewaren van mediakunst? Door uitwisseling en samenwerkingen tussen kunstenaars, musea, archiefprofessionals, wetenschappers en collecties, kunnen we deze kennis en ervaring opbouwen.


Programma in het kort

Dag 1: thema Samenwerking
Al bijna 20 jaar is samenwerking een belangrijk onderdeel van projecten voor de preservering van digitale kunst. Samenwerking tussen het projectteam, binnen de instellingen en met de bredere gemeenschap van collega’s, kunstenaars, gebruikers en industrie. De afgelopen jaren werd het samenwerken in netwerken naar een hoger niveau getild. Wat valt er te leren van deze nieuwe samenwerkingen binnen en buiten het museum? Deze dag wordt onderzocht hoe huidige projecten voor de preservering van digitale kunst worden geïnitieerd, georganiseerd en wat daarbij de uitdagingen zijn. Hoe gaan deze netwerken om met hun onderlinge verschillen en besluitvorming?

Dag 3: thema Gedistribueerde kennis
De workshop op deze dag vindt plaats in het kader van het door LIMA geïnitieerde project Mediakunst op Wikipedia. Dit project heeft tot doel om mediakunst uit Nederlandse collecties toegankelijker te maken voor een breder publiek. Ook onderzoek het project ‘Mediakunst op Wikipedia’ de mogelijkheid om metadata als gekoppelde open data toegankelijk te maken.

Meer informatie

Bekijk de uitgebreide programmabeschrijving op li-ma.nl. Daar vind je ook details over tickets en tijden.

Gerelateerde evenementen