PLDN sessie: Erfgoed & Linked Data + Lancering LD Wizard

  • Donderdag 10 februari 2022

  • Online

  • 14.00-15.00 uur


S

amen met het NDE organiseert het Platform Linked Data Nederland (PLDN) een sessie over linked data in het erfgoeddomein en de LD Wizard.


Enno Meijers (KB) gaat op de rol van linked data in het erfgoeddomein. Sinds 2015 werken de cultureel erfgoedinstellingen in Nederland structureel samen om erfgoedinformatie beter houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken voor iedereen. In samenwerking met het ministerie van OCW zijn de kaders voor de samenwerking vastgelegd in een Referentie Architectuur voor Digitaal Erfgoed (DERA). Hierin staat het standaardiseren bij de bron door middel van linked open data centraal. Op basis van linked data-technologie bouwt het Netwerk Digitaal Erfgoed aan een landelijke infrastructuur die de vindbaarheid van digitaal erfgoedinformatie moet vergroten. In deze sessie wordt een overzicht gegeven van de stappen die gezet zijn en de resultaten die tot nu toe bereikt zijn.

Verder worden in deze sessie de LD Wizard tool & de communityplannen gelanceerd binnen de PLDN-context.

Gerelateerde evenementen