Pak je rol om digitaal erfgoed bij de gebruiker te brengen

 • Donderdag 16 november 2023

 • Nationaal Archief, Den Haag

 • 10.00 - 13.00 uur


H

Het gebruik van linked data biedt allerlei mogelijkheden voor makers van apps, sites en andere diensten. Maar welke afspraken kunnen ze hierbij gebruiken? Een speciale bijeenkomst van de DERA Architectuurraad staat in het teken van deze vraag.


DERA & Architectuurraad

Toegankelijkheid is een cruciaal aspect van digitaal erfgoed. Als instellingen de informatie onderling verbinden, kan het erfgoed nog beter gevonden en door de gebruikers gebruikt worden. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed richt zich hierop, en de Digitale Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) legt de benodigde afspraken vast. De ontwikkeling en het beheer van DERA is in handen van de Architectuurraad, met vertegenwoordigers van landelijke erfgoedinstellingen en informatiearchitecten uit diverse organisaties en provincies. Hierdoor kan de DERA snel inspelen op technologische ontwikkelingen en de afspraken aanpassen. Het ministerie van OCW is eigenaar van de DERA.

Steeds meer erfgoedorganisaties maken hun erfgoedinformatie beschikbaar als linked data. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om diensten, zoals websites en apps voor erfgoedgebruikers, te ontwikkelen. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van zowel de makers van deze platforms als de organisaties die de informatie aanleveren.

Welke afspraken vraagt dit concreet van beide partijen? En wat vergt dit van de aangeleverde informatie? De contouren hiervoor zijn vastgelegd in de onlangs verschenen Blauwdruk voor dienstplatformen. Daarover gaat deze openbare vergadering van de Architectuurraad.

Tijdens deze bijeenkomst illustreren lopende projecten hoe deze samenwerking in de praktijk vorm krijgt en welke afspraken van belang zijn. Ook krijgen deelnemers een update over een project waarin een stappenplan wordt ontwikkeld voor het creëren van gebruikersdiensten met linked data. Het toepassen van linked data in rijke gebruikerstoepassingen bevindt zich nog in de beginfase, en erfgoedorganisaties en ontwikkelaars hebben behoefte aan voorbeelden en richtlijnen. Binnen het NDE-Zichtbaarprogramma wordt hier momenteel onderzoek naar gedaan. Deelnemers worden uitgenodigd om te reageren op basis van hun eigen ervaringen.

De inzichten die tijdens deze bijeenkomst worden verzameld, wil de Architectuurraad meenemen in de DERA.

 

Programma

We ontvangen je graag vanaf 9.30 uur met koffie en thee. Om 10.00 uur wordt het programma geopend.

 • Welkom door Gert Jan Filarski, dagvoorzitter
 • Welkom door Bram Gaakeer namens het Ministerie van OCW en de DERA Architectuurraad
 • Blauwdruk voor dienstenplatforms uitgelegd door Sjors de Valk
 • Onderzoek zichtbaar toepassingen met LOD door Ilse Rombout
 • Blauwdruk in de praktijk:
  • Podiumkunsten.net, Remco de Boer
  • Koloniaal Erfgoed, Sjors de Valk
 • Afsluiting: wat hebben we gezien, wat nemen we mee?

De bijeenkomst duurt tot ongeveer 12.30 uur.