NDE-vragenuur: Alles wat je altijd al wilde weten over duurzame toegankelijkheid (maar nooit durfde te vragen)

  • Donderdag 18 maart 2021

  • Online

  • 11.00-12.00 uur


M

arcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar, verlaat binnenkort het Netwerk Digitaal Erfgoed voor een nieuwe uitdaging. In dit NDE-vragenuur kijkt hij terug en vooruit naar de ontwikkelingen op het gebied van duurzame toegang tot digitale informatie. En natuurlijk beantwoordt hij vragen.


Marcel Ras

Duurzame toegankelijkheid gaat over het beschikbaar en bruikbaar houden van digitale publicaties. Zodat burgers, ambtenaren, bedrijven, journalisten, onderzoekers de informatie die ze nodig hebben, kunnen vinden, raadplegen en interpreteren. Niet alleen nu, maar ook over pakweg 100 jaar.

Onze eigen expert Marcel Ras, domeinmanager digitaal erfgoed houdbaar, gaat het Netwerk Digitaal Erfgoed binnenkort verlaten voor een nieuwe uitdaging. Schuif donderdag 18 maart dus aan bij dit vragenuur, want dit zou wel eens je laatste kans kunnen zijn om zijn eigen visie op de toekomst van digitale duurzaamheid te beluisteren!

Heb je prangende vragen over duurzaamheidsbeleid, certificering of voorkeursformaten? Ben je benieuwd naar de nieuwste softwaretools op het gebied van preservering? Of wil je horen welke ontwikkelingen er (internationaal) spelen? Marcel vertelt over de weg die is afgelegd vanaf de early days van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) tot actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzame toegankelijkheid. Daarna is er ruimte voor vragen. Je bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Iedereen is welkom.

Elke donderdag NDE-vragenuur

Het online vragenuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed is bij uitstek een plek om ervaringen en kennis laagdrempelig te delen. Elke week staat een ander onderwerp rondom digitaal erfgoed centraal. Experts schuiven aan om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Je kunt elke donderdag tussen 11 en 12 uur aanhaken, je bent van harte uitgenodigd. Aanmelden voor het vragenuur hoeft niet, sluit gewoon aan via deze link: zoom.us/j/99332281218.

Gerelateerde evenementen