Linked Open Data voor Erfgoedinstellingen

  • Maandag 14 - dinsdag 15 juni 2021

  • Online

  • 10.00-13.00 uur


G

O opleidingen organiseert een tweedelige online cursus over hoe linked open data in te zetten bij erfgoedinstellingen om de dienstverlening te verbeteren.


De afgelopen jaren is steeds meer erfgoedinformatie digitaal beschikbaar gesteld. Hiermee is ook de vraag om informatie aan elkaar te kunnen linken gegroeid. Linked open data biedt jou als erfgoedinstelling de mogelijkheid om dit te realiseren. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) van het Netwerk Digitaal Erfgoed beschrijven hier principes voor.

Door middel van linked open data kunnen collecties over de grenzen van afzonderlijke erfgoedinstellingen gekoppeld worden. Op die manier wordt een netwerk van erfgoedinformatie gecreëerd. Dit maakt het voor burgers makkelijker om (gerelateerde) informatie te vinden. Steeds meer leveranciers ontwikkelen functionaliteiten die publicatie volgens linked open data mogelijk maken. Het is daarom van belang kennis en inzicht hierover op te doen.

Resultaat

Na afloop van de cursus heb je inzicht in de mogelijkheden van linked open data voor je organisatie en ben geïnspireerd geraakt om deze toe te passen. Daarnaast heb je nagedacht over vervolgstappen die de implementatie van linked open data mogelijk maken.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor bijvoorbeeld managers, informatiebeheerders en collectiebeheerders van erfgoedinstellingen (archieven, historische verenigingen, musea, bibliotheken enzovoort) die willen weten wat de kracht van linked open data voor hun collecties is. Voorkennis over applicaties, systemen en metadatamodellen is niet nodig.

Gerelateerde evenementen