Informatiesessie: archiveren van overheidswebsites

  • Donderdag 25 november 2021

  • Online

  • 10.00 - 11.30 uur


D

oor overheidswebsites goed te archiveren kunnen we deze duurzaam toegankelijk houden. Dit geldt niet alleen voor de huidige 1.500 websites die de Rijksoverheid kent, maar ook voor oude websites. Oude websites zijn van belang omdat hier nog altijd rechten aan ontleend kunnen worden. Het archiveren van oude websites is daarnaast van cultuurhistorisch belang, aangezien het een beeld heeft van overheidscommunicatie door de jaren heen.


Beeld: © RDDI/Erik Jansen

In de informatiesessie van 25 november krijg je een inkijkje in hoe de organisaties binnen het rijk webarchivering hebben aangepakt, hoe de centrale voorziening werkt en het Nationaal Archief geeft een presentatie over de gehanteerde aanpak. De sessie is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in webarchivering.

Sprekers

  • Antal Posthumus – Adviseur recordkeeping Nationaal Archief
  • Jeroen Jansen – Projectleider Ministerie van Algemene Zaken
  • Linda Intveld – Projectmanager Sociale Verzekeringsbank
  • Bas Zadelaar – Implementatiemanager Ministerie van Algemene Zaken/ Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)

November Maand van het digitaal erfgoed

De sessie wordt - in de Maand van het digitaal erfgoed - aangeboden door het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding en het Nationaal Archief.

Bekijk het hele programma van de maand