Brabant Cloud: cursus Collectieplan en Informatieplanner

  • Vrijdag 4 november 2022

  • Online

  • 10.00 - 11.30


E

lke vrijdagochtend in de maand november organiseert Erfgoed Brabant voor deelnemers van Brabant Cloud een korte online workshop of lezing met telkens een ander onderwerp. Op 4 november trapt Annette Gaalman af met een korte cursus over het maken van een collectieplan en gebruik van de Informatieplanner.


Hoe pak je het vastleggen van je collectie in Brabant Cloud aan? Maak daarvoor een plan. Het maakt het werk overzichtelijker, zorgt dat je het werk goed samen kan doen en kan overdragen en je krijgt meer grip op je collectie. Het plan is liefst zo beknopt mogelijk. Zodat je het makkelijk als leidraad kan gebruiken. In deze bijeenkomst bespreken we een eenvoudig stramien voor een collectieplan en de Informatieplanner: een overzicht van de stappen die je zet voor een digitale toegankelijkheid van je collectie.

Aanmelden

Deze workshop is alleen toegankelijk voor deelnemers aan Brabant Cloud. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar het is wel noodzakelijk dat je je aanmeldt. Aanmelden voor één of meerdere sessies kan via de website van Brabant Cloud.