Archiveren van sociale media

  • Donderdag 14 oktober 2021

  • Online

  • 10.00 - 16.30 uur


I

n maart 2019 sprak de Raad van State zich uit over de status van SMS- en Whatsapp-berichten. De conclusie: ze vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), ongeacht het gebruik van zakelijke of privételefoon. Een archief moet dus ook aandacht hebben voor het archiveren van berichten die via ‘nieuwe’ media ontstaan. Deze eendaagse cursus geeft je daarvoor de benodigde handvatten.


De cursus is bedoeld voor informatiebeheerders die zich willen verdiepen in het beheren van informatie die voortkomt uit het gebruik van sociale media. Na afloop heeft de deelnemer de juiste kennis en inzichten om in de eigen organisatie werkafspraken te maken over hoe om te gaan met (te bewaren) informatie, die voortkomt uit het gebruik van (dark) sociale media.

Gerelateerde evenementen