Ook VHIC zet handtekening onder Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

13 oktober 2020


D

De cursus Leren preserveren is in het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) ontwikkeld. VHIC Faculty heeft de organisatie overgenomen en zal op 13 oktober voor het eerst samen met het NDE de cursus verzorgen. De ideeën rondom verdere samenwerking waren voor directeur Tineke van Heijst aanleiding om haar handtekening onder het NDE-manifest te zetten.


VHIC-directeur Tineke van Heijst met het ondertekende NDE-manifest

VHIC-directeur Tineke van Heijst met het ondertekende NDE-manifest

Iedereen draagt bij aan de puzzel

Op de vraag welke van de vijf uitgangspunten uit het NDE-manifest het beste bij VHIC Faculty past, antwoordt directeur Tineke van Heijst: ‘Dat is voor mij “Iedereen draagt bij”. Want rondom digitale duurzaamheid zitten veel organisaties met de vraag #hoedan? Juist die inrichting van de nieuwe digitale governance, dat is waar wij goed in zijn.’ Digitale duurzaamheid is iets wat je samen met andere spelers in het veld moet doen en ontdekken, aldus Tineke. ‘Want iedereen die hiermee bezig is, heeft een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de puzzel van kennis, vaardigheden en tools. Puzzelstukjes die vervolgens weer op verschillende manieren en door meerdere partijen inzetbaar moeten zijn.’

Complexe omgeving begrijpelijk maken

De VHIC Faculty is opgericht met als doel het delen van kennis en ervaring die we opdoen in de praktijk van ons adviesbureau, zegt Tineke. ‘In Leren Preserveren staan kennisdelen en deskundigheidsbevordering centraal. Het past uitstekend in onze filosofie om de complexe omgeving in de digitale wereld begrijpelijk te maken en organisaties zo grip te geven op de eigen informatiehuishouding.’

Het manifest

Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er meer mensen op een makkelijkere manier digitaal erfgoed kunnen gebruiken en beleven. Organisaties kunnen laten zien dat ze deze overtuiging delen door het manifest te onderschrijven. Lees hier meer over op de manifestenpagina of mail naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?