Youssef Louakili (OCW) op nieuwjaarsevent: NDE is een bijzonder energiek samenwerkingsverband

31 januari 2024


O

Op 24 januari toostten ruim honderd collega’s uit het erfgoedveld op 2024. Niet alleen nam Eppo van Nispen tot Sevenaer als kersverse voorzitter van het NDE het stokje over van Josien Paulides, ook introduceerde Marielle Hendriks, directeur van Erfgoedhuis Zuid-Holland, de eerste datawerkplaatsen. En Youssef Louakili, directeur Media en Creatieve Industrie bij OCW, sprak mooie woorden over dit ‘bijzonder energieke samenwerkingsverband’. Cheers op een nieuw netwerkjaar!


 

Youssef Louakili begon direct met een spoiler alert: het netwerk is goed bezig! Hij benadrukte dat de afgelopen jaren de basis is gelegd voor het verbinden van digitaal erfgoed uit diverse bronnen. Deze inspanningen leiden steeds meer tot concrete producten die laten zien wat er mogelijk is bij het toepassen van de gezamenlijke Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Als voorbeeld verwees hij naar regionale initiatieven voor verbonden erfgoed, zoals de samenwerking rond de Zuiderzeecollectie of de LimburgCollectie. Volgens hem onderstreept dit alles de actieve betrokkenheid van de erfgoedsector die de Nationale Strategie in praktijk brengt.

Datakwaliteit is een nieuw speerpunt van het cultuurbeleid om het gebruik van erfgoed te stimuleren. Onder die noemer vallen de acht datawerkplaatsen waar kleine en middelgrote erfgoedorganisaties binnenkort terecht kunnen om hun erfgoedinformatie naar een hoger niveau te tillen. Youssef Louakili benadrukte dat het NDE dit flinke aantal werkplaatsen niet had kunnen realiseren zonder de hulp van het enorme netwerk. En daarom dus hulde.

Ook stond hij stil bij de digitaal-erfgoed-coaches en datacleaners, die de organisaties zullen bijstaan in het opschonen van de data. Alle reden om de aanwezige coaches en cleaners het podium op te roepen en ze veel succes wensen met deze mooie uitdaging.

 

Dit gaan we binnen het netwerk doen in 2024! Doe je mee?

Nieuwsgierig naar de activiteiten die in 2024 binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) plaatsvinden? We hebben ze voor je op een rij gezet. Van publiekstoepassingen met linked data, een informatiepunt voor auteursrechtinformatie tot het opschonen van erfgoeddata en het verminderen van de ecologische impact van digitaal erfgoed. Ontdek hoe deze initiatieven jouw werkzaamheden kunnen ondersteunen.

Op de hoogte blijven?