Wouter Loeff: Daarom doen we als provinciale erfgoedinstelling mee met Geheugen van Nederland

15 juni 2020


E

Eind juni start het Geheugen van Nederland, een online marketingcampagne die collecties van kleine en grote erfgoedorganisaties in samenhang laat zien. Wouter Loeff, werkzaam bij Erfgoed Brabant, zit in het redactienetwerk van het Geheugen van Nederland. Hij vertelt waarom het zinvol is om als provinciale erfgoedinstelling aan te haken.


Portretfoto van Wouter Loeff

In het dagelijks leven is Wouter Loeff hoofdredacteur van Brabantserfgoed.nl, een site waar instellingen en particulieren Brabantse erfgoedcollecties en -verhalen delen. Toen hij gevraagd werd om deel te nemen aan het redactienetwerk van het Geheugen van Nederland, hoefde hij niet lang na te denken. ‘Vanuit Erfgoed Brabant vonden we deze campagne meteen een interessant idee.’ Bovendien kon Wouter zijn ervaring inzetten die hij had opgedaan met het opzetten van een redactie voor Brabantserfgoed.nl.

Omdat het redactienetwerk van het Geheugen van Nederland net een eerste start had gemaakt, was het nog pionieren. ‘Dit betekende dat sinds het eerste overleg in januari 2020 een veelheid aan onderwerpen langsgekomen is,’ zegt Wouter. ‘Van campagneboodschap tot redactiestatuut, van campagnethema’s tot aandacht voor inclusiviteit.’

Foto’s en filmpjes

In het redactienetwerk zitten afgevaardigden van grote en kleine erfgoedinstellingen. ‘Onze belangrijkste taak is het aandragen van verhalen, foto’s en filmbeelden die aansluiten bij de huidige thema’s van de campagne: “75 jaar bevrijding”, “Nederland waterland” en “Nederlandse muziek”.’

Uit het aangeleverde materiaal maakt de redactie, bestaande uit een hoofdredacteur en een sociale media-expert, vervolgens een keuze. ‘Zij waken ervoor dat niet het materiaal van een bepaalde instelling de boventoon voert en ze houden het belang van het algemene publiek in de gaten. Ook kijken ze naar wat de impact van het beeld is op de sociale media,’ zegt Wouter. Als voorbeeld noemt hij het thema ‘Nederland waterland’. Wat voor dit thema nog ontbrak, was materiaal waarin het persoonlijke aspect naar voren kwam.

Watersnoodramp en zwemles

‘Door mensen verhalen te laten vertellen, kunnen de gebruikers zich beter inleven. Zo heeft een beeld dus meer impact,’ legt Wouter uit. ‘Vanuit Erfgoed Brabant hebben we daarom het verhaal ingebracht van iemand die de Watersnoodramp van 1953 had meegemaakt. Daardoor krijgt zo’n ramp een gezicht.’

Verder heeft Wouter bijvoorbeeld zwart-witfoto’s van zwemlessen aangedragen. ‘Want bij het thema “Nederland waterland” denk je meteen aan het zwemdiploma dat vele Nederlanders in hun jeugdjaren hebben gehaald. Als deze nostalgische beelden door de redactie worden meegenomen, zullen ze het op de sociale media vast goed gaan doen.’

Landelijk podium

De deelname aan het redactienetwerk noemt Wouter een fijne ervaring. De doelgroep van Brabantserfgoed.nl bestaat vooral uit Brabanders. Maar het Geheugen van Nederland zorgt ervoor dat je voor de Brabantse collecties en verhalen in een keer een landelijk podium hebt. ‘Het is heel vet dat bijvoorbeeld heemkundekringen, die zich in de eerste plaats op hun directe omgeving richten, met hun collectiemateriaal nu deel kunnen nemen aan een landelijke campagne. Voor de diversiteit van het campagnemateriaal was het dus een goede zet om naast vertegenwoordigers van landelijke instellingen ook een provinciale instelling in het redactienetwerk op te nemen,’ aldus Wouter.

Bezoekers naar je site trekken

De afgelopen jaren hebben Brabantse erfgoedinstellingen grote sprongen gemaakt door hun materiaal online te plaatsen, aldus Wouter. ‘Maar hoe trekken we bezoekers naar deze sites met digitaal erfgoed? Ik verwacht dat het Geheugen van Nederland daarbij een belangrijke rol kan spelen. Niet iedereen wil gaan zoeken in de collecties. Er is een groep mensen die geïnteresseerd is in erfgoed, maar het materiaal graag op een presenteerblaadje aangereikt krijgt. De online marketingcampagne heeft de functie om deze groep te verleiden zich meer te gaan verdiepen in onze erfgoedcollecties. Zij zullen zichzelf herkennen in de campagnebeelden én geprikkeld worden met voor hen nieuwe verhalen en objecten.’

Ook interesse om mee te doen?

Deelname aan het redactienetwerk van het Geheugen van Nederland zal steeds rouleren. Heb je als erfgoedinstelling interesse om mee te doen, stuur dan een mailtje naar projectleider Tal Groenman: tgroenman@beeldengeluid.nl.

Op de hoogte blijven?