Wil je dat Nederland het Verdrag van Faro ratificeert? Onderteken het manifest

23 november 2022


D

De Raad van Europa benadrukt met het Verdrag van Faro een ander perspectief op erfgoed. Veel Europese landen hebben de afgelopen decennia vooral geïnvesteerd in het erfgoed zelf en de kwaliteit van erfgoedzorg. Het Verdrag van Faro stelt de mens en de samenleving en hún relatie met erfgoed centraal. Deel jij ook deze kernwaarden? Zet je handtekening onder het manifest.


Modeshow in het Museum Roterdam met kleding uit het atelier van de Krachtvrouwen die onderdeel zijn van de ‘actieve collectie’ Echt Roterdams Erfgoed die Roterdammers zelf samenstellen. Foto: Museum Roterdam. (Uit de publicatie ‘Voor ons kan erfgoed alles zijn.’ Drie erfgoedbegrippen nader bekeken)

Dit is het Verdrag van Faro

Het Verdrag van Faro is in 2005 opgesteld door de Raad van Europa en trad in 2011 in werking. Het gaat in dit verdrag om de waarde die mensen zelf aan erfgoed geven. Je kunt erfgoed inzetten als middel om bij te dragen aan sociale cohesie, bijvoorbeeld door buurtbewoners bij archeologische opgravingen te betrekken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een driejarige verkenning rondom het Verdrag van Faro afgerond met een Uitvoeringsagenda die in december aan de staatssecretaris van Cultuur en Media, Uslu, wordt gepresenteerd. Als het verdrag door Nederland wordt ondertekend, wordt het samenwerken en deelnemen aan erfgoed een onlosmakelijk onderdeel van de erfgoedpraktijk.

Erfgoedgemeenschappen, burgerinitiatieven, erfgoedvrijwilligers, erfgoedinstellingen en bedrijven constateren de behoefte om samen te werken volgens de kernwaarden van Faro:

  • Erfgoedparticipatie waarbij zeggenschap met elkaar gedeeld wordt. Meedoen, door mee te bepalen.
  • Een open houding voor verschillende erfgoedopvattingen.
  • Cultureel erfgoed maakt onlosmakelijk deel uit van ieders leefomgeving. We zetten ons in om verbinding tussen verschillende domeinen te versterken.

Het onlangs uitgekomen onderzoeksrapport ‘Samen leren door te doen’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) laat zien hoe het erfgoedveld nu al volgens het Verdrag van Faro werkt. Bottom-up en top-down. Zo krijgt bijvoorbeeld een brugwachtershuisje door een buurtinitiatief een nieuwe bestemming. Of leent een museum objecten uit voor workshops om herinneringen van mensen met dementie te stimuleren.

Het Verdrag is een katalysator en een steun in de rug voor een eigentijdse erfgoedzorg en participatiebeleid, waarin nieuwe groepen worden betrokken bij erfgoed en erfgoedgemeenschappen een belangrijke rol vervullen. Omdat deze praktijk op nationaal, regionaal en lokaal niveau nog ondersteuning kan gebruiken, is het belangrijk dat Nederland het Verdrag ratificeert. Zo zorgen we ervoor dat erfgoed waarde en betekenis krijgt bij het gebruik ervan.

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws