Verkennen, verbinden en verrijken: Stichting Pica lanceert nieuwe programmalijn

8 november 2023


N

a de mooie afronding van een pilotfase met tien projecten afgelopen zomer lanceert stichting Pica nu een programmalijn voor de komende jaren: ‘Verbonden digitaal erfgoed’. Erfgoedorganisaties met digitale bibliotheek- of erfgoedcollecties kunnen projectvoorstellen indienen om deze collecties te verkennen, verbinden en te verrijken.


Interieur bibliotheek van het Vredespaleis te Den Haag, 1913. Fotocollectie Elsevier

Inspiratie

Laten we nog even teruggaan naar de pilotfase. Zo hebben bijvoorbeeld Tresoar, de Universiteitsbibliotheek van Maastricht en de Universitaire Bibliotheken Leiden waardevolle ervaring opgedaan met het gebruik van het open source collectiebeheersysteem Omeka S. Ze hebben dit collectiebeheersysteem ingezet om hun collecties toegankelijk te maken voor het brede publiek.

Daarnaast heeft de Athenaeumbibliotheek haar gedigitaliseerde collectie handschriften, oude drukken en moderne bijzondere drukken voorbereid op het gebruik van linked open data. En het Literatuurmuseum heeft de literaire schatkamer literatuurarchief.nl ontwikkeld. Al deze projecten zijn inmiddels afgerond.

Aan de slag

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je als erfgoedorganisatie met een digitale bibliotheek- of erfgoedcollectie een voorstel indienen? De programmalijn ‘Verbonden digitaal erfgoed’ van Stichting Pica bestaat uit drie regelingen:

  • Je kan subsidie aanvragen om te verkennen hoe je organisatie aan de hand van de vijf uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) digitale collecties kan verbinden bij de bron.
  • De regeling verbinden helpt je organisatie om NDE-compatibele producten op te leveren.
  • Binnen de regeling verrijken werk je samen met andere partners in het netwerk aan een project waarin verschillende erfgoedcollecties samenkomen.

Feestelijke lancering

Op dinsdag 21 november organiseert de Koninklijke Bibliotheek samen met Stichting Pica de lancering van de programmalijn Verbonden digitaal erfgoed. Acht sprekers delen hun kennis en inspiratie en vertellen wat de programmalijn precies inhoudt en hoe je op een laagdrempelige manier een projectaanvraag kan indienen om subsidie te krijgen voor de uitvoering van je project. Schrijf je in.

Zo zorg je voor verbonden erfgoed

De programmalijn vindt plaats in nauwe samenwerking met het NDE. Alle deelnemende erfgoedorganisaties worden gestimuleerd om NDE-compatibel te werken. Dit betekent dat je:

  • gebruikmaakt van duurzame identifiers;
  • linkt naar URI’s van gestandaardiseerde termen via het Termennetwerk;
  • erfgoedinformatie publiceert als linked (open) data;
  • datasets vindbaar maakt voor anderen via het Datasetregister;
  • voor toegang tot beeldcollecties gebruikmaakt van IIIF.

Gerelateerd nieuws