TU Delft Library zet handtekening onder het NDE-manifest

30 november 2022


C

Charlotte Rixten, head of academic heritage, heeft namens de TU Delft Library het NDE-manifest ondertekend. Daarmee onderschrijft de Library de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.


Foto: Charlotte Rixten en Wilbert Helmus met ondertekende NDE-manifest

Charlotte Rixten, head of academic heritage bij TU Delft Library, en Wilbert Helmus, netwerkmanager Netwerk Digitaal Erfgoed

Grote collectie

De TU Delft Library heeft een grote collectie met historische boeken, tijdschriften, atlassen, fotoalbums en prenten. De nadruk ligt op materiaal van vóór 1900. Ook is er een uitgebreide collectie Nederlandse topografische en thematische kaarten (op papier en digitaal), die een compleet beeld geeft van de ontwikkeling van Nederland van ca. 1850 tot heden. Verder is er de museumcollectie met objecten die verbonden zijn met geschiedenis, onderzoek of onderwijs van de TU Delft. Denk aan meetinstrumenten, proefstukken, collegematerialen, demonstratietoestellen en onderzoekscollecties, maar ook om kunst bijvoorbeeld in de vorm van hoogleraarportretten.

Toegankelijkheid vergroten

Volgens de principes van Open Science & Education vergroot de Library de toegankelijkheid van deze collecties en moedigt het gebruik ervan aan door studenten en onderzoekers. Voor het beheer van de museumcollectie wordt gebruikgemaakt van CollectiveAccess, een open source collectieregistratiesysteem. Voor de presentatie is samen met het Britse bedrijf Digirati een open source website ontwikkeld op basis van de open standaarden van het International Image Interoperability Framework (IIIF). Met projecten zoals Allmaps en de Manifest Editor draagt de Library bij aan de ontwikkeling van open source tools voor het gebruik van de digitale collecties.

Verbetering infrastructuur

Als onderdeel van het bredere Digital Services Programme van de Library zal de komende jaren de infrastructuur voor de permanente opslag en toegankelijkheid van digitale objecten worden verbeterd. Hierbij worden de principes gevolgd van de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA).

Manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, samengevat in het manifest, met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Staat jouw organisatie hier ook achter, laat het weten via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl. Benieuwd wie het manifest al onderschreven hebben?

Neem hier een kijkje

Op de hoogte blijven?