Nulmeting laat zien: Utrechtse erfgoedinstellingen hebben vaak nog geen informatiebeleid

28 juli 2020


H

Hoever zijn musea en historische verenigingen in de provincie Utrecht met het digitaliseren van hun collecties? En welke problemen komen ze daarbij tegen? De digitaal-erfgoed-coaches Marianne de Rijke en Mieke Heurneman zochten het uit.


Beeld: geralt / pixabay

In februari van dit jaar hebben Marianne de Rijke en Mieke Heurneman, werkzaam bij Landschap Erfgoed Utrecht, een nulmeting uitgevoerd. Inmiddels zijn de nulmetingen van de musea en de historische verenigingen in de provincie Utrecht als aparte publicaties verschenen. Wat opvalt bij zowel de musea als de historische verenigingen is het veelal ontbreken van een informatiebeleid. Slechts 20% van de ondervraagde historische verenigingen bijvoorbeeld heeft een visie geformuleerd die ook op papier is vastgelegd. ‘Dit zou eigenlijk vooraf moeten gaan aan het digitaliseren zelf,’ zegt Mieke Heurneman. ‘Ook musea hebben nauwelijks een visie op wat men wil bereiken met de gedigitaliseerde collecties,’ voegt Marianne de Rijke eraan toe. ’Hier is dus nog veel vooruitgang te boeken.’

Collecties nog weinig zichtbaar op internet

Verder blijkt slechts een beperkt deel van de collecties van historische verenigingen via internet te vinden. ‘80% van de deelnemers geeft aan dat 0-20% van de collectie zichtbaar is op internet,’ aldus Mieke. Maar, voegt ze eraan toe: ‘Sommige verenigingen zijn wel al behoorlijk ver zijn: hun collectie is via internet in een beeldbank vindbaar.’

Daarnaast koppelen Utrechtse musea digitalisering vooral aan het vraagstuk van behoud. ‘Dat men het ook doet voor gebruiksdoeleinden en richting het publiek wordt veel minder tot niet aangegeven,’ zegt Marianne.

Kennislacunes

Bij veel historische verenigingen en musea in de provincie Utrecht bestaan er kennislacunes op verschillende terreinen. ‘Denk aan auteursrecht en AVG, maar ook aan digitalisering in het algemeen, de nieuwste standaarden zoals linked open data, welke software is voor mij het best geschikt, enzovoort,’ aldus Marianne. ‘Die kennislacune vormt ook een drempel bij het zichtbaar maken van de collectie,’ aldus Mieke.

Veel animo om digitalisering op te pakken

Ja, er is nog veel werk aan de winkel, zeggen Marianne en Mieke. Tegelijkertijd willen historische verenigingen en musea de digitalisering verder oppakken en zich daarover laten informeren. ‘Dit opent de deur voor verdere samenwerking en kennisdeling tussen de instellingen,’ zegt Marianne. ‘We gaan als digitaal-erfgoed-coaches met deze uitkomsten aan de slag!’

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws