NLVi ondertekent NDE-manifest

8 juli 2024


V

Vlak voor de Nederlandse Veteranendag op 29 juni heeft het NLVi het NDE-manifest ondertekend. Brigadegeneraal Paul Hoefsloot, directeur-bestuurder NLVi, vertelt waarom dit belangrijk is.


‘Het NLVi beheert de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen (ICNV), met meer dan 1.300 interviews met veteranen vanaf WO2 tot nu. Hun persoonlijke verhalen zijn een waardevolle bron van informatie over de Nederlandse militaire geschiedenis. Bovendien draagt het delen van hun verhalen bij aan erkenning en waardering voor veteranen,’ vertelt brigadegeneraal Paul Hoefsloot, directeur-bestuurder van het NLVi.

‘We willen de interviewcollectie beter vindbaar en toegankelijk maken voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. Daarnaast willen we de interviews duurzaam opslaan en als linked open data delen. Op deze manier leveren we onze bijdrage aan het digitale geheugen van Nederland. De eerste stap die we maken, is de aanschaf van een nieuw collectiebeheersysteem dat NDE-compatibel is. Dit vormt voor ons een mooie aanleiding om het NDE-manifest te ondertekenen.’

Op de hoogte blijven?