NetwerkTalk: ‘Flevolandse gegevens Vergane Schepen veiliggesteld’

12 november 2020


W

Wat doe je als je website met waardevolle onderzoeksdata verouderd is? De eigen site vernieuwen? Of op zoek gaan naar een alternatieve plek voor de data? Batavialand koos voor het laatste. ‘De portal MaSS is nu verrijkt met Flevolandse wrakvondsten,’ vertelt Reem Weda.


Berging in 1981 van het beurtschip. Het schip is in een stalen kooi ingepakt en wordt op een dieplader geplaatst voor verder transport. Foto: RIJP (Rijksdienst IJsselmeerpolders) CC BY-SA

Wrakvondsten

Voor liefhebbers en historici zijn de beschrijvingen van zo’n 126 wrakvondsten in de Flevolandse polders een schatkamer. ‘Hoewel de gegevens slechts een deel van alle gevonden wrakken betreffen, geven ze een goed beeld van de scheepvaart, de Zuiderzee en de diversiteit in scheepstypen gedurende honderden, en in een enkel geval zelfs duizenden jaren,’ zegt Reem Weda, digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Flevoland en werkzaam bij Batavialand. ‘De opgravingsdocumentatie en bodemvondsten maken deel uit van de maritieme rijkscollectie die Batavialand in beheer heeft.’

Welkome aanvulling

De gegevens stonden op ‘Vergane Schepen op Nieuw Land’. Deze site toonde niet goed meer op moderne schermen en mobiele apparaten. ‘We moesten de site updaten of de gegevens ergens anders onderbrengen. We besloten op zoek te gaan naar een plek waar meer van dit soort informatie wordt bijgehouden.’

Al snel kwam het MaSS-portaal, ‘stapstenen van maritieme geschiedenis’, in beeld. Deze website bevat Nederlandse wrakgegevens van over de hele wereld. Robert de Hoop, beheerder van MaSS en werkzaam bij het programma Maritiem Erfgoed Internationaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), vond de opname van de gegevens van Vergane Schepen een welkome aanvulling.

Gegevens verrijken

‘Samen met conservator Maritieme Archeologie Joran Smale hebben we de data van Vergane Schepen bewerkt en aangevuld waar nodig, in een spreadsheet,’ zegt Reem, die hierbij zijn ervaring met tabellen en databases goed kon inzetten. ‘De verbeterde data werd ingelezen in MaSS. Bovendien gaan deze data nu vergezeld van een betere kwaliteit afbeeldingen, afkomstig uit de al eerder gedigitaliseerde opgravingsdocumentatie van Batavialand. Deze afbeeldingen zijn ook beschikbaar onder een open licentie.’

‘Overigens zijn deze dossiers nu ook beschikbaar via DANS, het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Op MaSS staat daarom bij de wrakken ook steeds de duurzame link naar de gedigitaliseerde documentatie bij DANS.’

In veiligheid gebracht

Inmiddels zijn de Flevolandse wrakgegevens veiliggesteld en bij MaSS ondergebracht. Geïnteresseerden vinden de Flevolandse wrakken via het hoofdportaal maar ook via de eigen themapagina in MaSS. En heel fijn: het platform kan rekenen op blijvende ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. ‘Zij gaan het doorontwikkelen, mogelijk ook in de richting van linked data,’ aldus Reem.

Nieuwe toevoegingen

Wie op de oude site belandt, wordt binnenkort doorverwezen naar MaSS. ‘Na een jaar gaan we de Vergane Schepen “laten zinken”. Op MaSS kunnen we via een eigen account de gegevens aanpassen of nieuwe toevoegen. Op termijn zou het mooi zijn als de gegevens van de overige wrakken die in Flevoland zijn gevonden, hier ook een plek krijgen. Dan heeft het publiek toegang tot al onze wrakgegevens.’

Op de hoogte blijven?