Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe tekenen NDE-manifest: ‘Ondanks gesloten deuren blijven we digitaal actief’

3 februari 2021


N

Nu De Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe door coronamaatregelen hun deuren weer gesloten moeten houden, zetten ze volop in op online activiteiten. Zo blijven ze bij het publiek op het netvlies staan. Ondertekening van het NDE-manifest bekrachtigt hun ambities: ontsluiting en presentatie van de collecties waarbij de gebruiker centraal staat.


Edwin Plokker, hoofd Twentelab van Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe, met het ondertekende NDE-manifest

Edwin Plokker

Nieuwe collectiewebsite

De Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe zijn één organisatie onder twee verschillende daken in Enschede. Edwin Plokker, hoofd Twentelab van beide musea, vertelt trots over de online collectie van Rijksmuseum Twenthe. ‘Op de site vind je boeiende verhalen, online tentoonstellingen en een groot deel van de afbeeldingen in hoge resolutie. Bovendien hebben we de collectiegegevens verrijkt met relevante open data-bronnen, zoals Wikipedia, RKD Artists en de Erfgoedthesaurus.’

Spil in het Twentse erfgoednetwerk

Een volgende slag wil Edwin maken in het ontsluiten van de collecties van De Museumfabriek. ‘We gaan de museale objecten met behulp van geodata verbinden met plekken in het landschap. Zo brengen we de objecten als het ware virtueel terug naar hun plek van herkomst of ontstaan. Een voorbeeld: door circa duizend tekeningen van boerderijen te koppelen aan hun fysieke locatie, kan je zien wat er inmiddels allemaal veranderd is.’

De Museumfabriek bouwt hiermee aan een innovatief systeem waarmee ze niet alleen de eigen collecties, maar ook die van collega-erfgoedinstellingen kunnen ontsluiten. Meerdere musea in Twente en Overijssel sluiten hier straks op aan. En hoe meer objecten, collecties en verhalen via een geografische toegang met elkaar verbonden zijn, hoe groter de waarde ervan voor het publiek, aldus Edwin.


‘Door ondertekening van het NDE-manifest krijgen onze vrijwilligers meer besef dat we met z’n allen aansluiten op een landelijk netwerk ’

Edwin Plokker, hoofd Twentelab van Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe


Aansluiting op provinciaal en landelijk netwerk

Om dit alles mogelijk te maken werken veel vrijwilligers aan de collectieregistratie en -presentatie. ‘Door ondertekening van het NDE-manifest krijgen onze vrijwilligers meer besef dat we met z’n allen aansluiten op een landelijk netwerk. Als we straks weer samen kunnen komen, gaan we de ondertekening groots vieren met taart,’ besluit Edwin.

Het manifest

Steeds meer organisaties uit de erfgoedsector geloven dat we alleen het maximale uit digitaal erfgoed kunnen halen als we hierin samen optrekken. Dit kunnen zij laten zien door het manifest Netwerk Digitaal Erfgoed te tekenen. Meer weten of het volledige overzicht van ondertekenaars zien? Ga dan naar de Manifestpagina of neem contact op via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?