Linked data-tool LDWizard ondergebracht bij Platform Linked Data Nederland

20 september 2022


M

Met de LDWizard kun je eenvoudig een tekstbestand omzetten in linked data. Deze open source tool is als spin-off van de erfgoedhackathon HackaLOD 2019 gerealiseerd. Om de software verder te ontwikkelen is zij overgedragen aan het Platform Linked Data Nederland. ‘Software is net als een levend organisme, het heeft voortdurend aandacht nodig’


Foto: Mikhail Nilov via Pexels

LDWizard

De kracht van linked data is dat losse datasets via het web aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Dankzij de online LDWizard is het nu eenvoudiger om je data als linked data te publiceren. De enige voorwaarde is dat deze data in het tekstformaat Comma Separated Values (CSV) beschikbaar is. Alle database- en spreadsheetprogramma’s, zoals MS Access en MS Excel, bieden de mogelijkheid om de data in dit formaat op te slaan. Is bijvoorbeeld erfgoeddata in tekstformaat beschikbaar, dan kun je gebruikmaken van de LDWizard om deze om te zetten naar linked data.

Enno Meijers, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar bij het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), herinnert het zich nog goed. ’Ik hoorde dat Richard Zijdeman en Erwin Folmer, samen met andere deelnemers van de HackaLOD-editie 2019, het idee hadden voor een LDWizard.  Ik vond het een interessant idee. Collega’s in het erfgoedveld zien er vaak tegenop om linked data te maken. De LDWizard zou dit werk kunnen vergemakkelijken.’

Enno stelde vanuit het NDE een bedrag beschikbaar om de plannen te verwezenlijken. Softwareontwikkelaar Triply kreeg de opdracht om de basissoftware te bouwen en leverde in 2020 de eerste LDWizard af die geschikt was voor erfgoeddata.

Ook voor andere vakgebieden

De open source software is voor iedereen beschikbaar via GitHub,  een platform voor softwareontwikkeling. De software heeft een basisfunctionaliteit die geconfigureerd kan worden voor toepassing binnen een bepaald domein. Medebedenker Erwin Folmer, werkzaam bij het Kadaster, maakte al snel een implementatie om geodatasets om te zetten in linked data. Vanuit CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) kwam er eveneens implementatie die van toepassing is op de eigen sector (onderzoekers uit de geestes- en sociale wetenschappen).

En ook de Universiteit Maastricht pakte de handschoen op. Data science developer Vincent Emonet maakte maar liefst twee implementaties. Een voor het verwerken van datasets in de humanities en sociale wetenschappen, en een voor gebruik bij biomedisch onderzoek. ‘Als je als ontwikkelaar een beetje ervaring hebt met JavaScript, dan is het maken van een eigen implementatie relatief eenvoudig,’ vertelt hij. De versies kunnen volgens hem door de meeste mensen worden gebruikt, zelfs als zij een beperkte kennis hebben van programmeren of van het semantische web.

Software aandacht geven

Eigenlijk gebeurt precies wat Enno gehoopt had: andere ontwikkelaars pakken hun kansen en implementeren de basissoftware voor hun eigen vakgebied. ‘Maar,’ zegt hij, ‘je kunt software zien als een levend organisme, je moet het aandacht geven en verder brengen. Het zou dus ergens een plek moeten krijgen.’ Zo kwam hij terecht bij het Platform Linked Data Nederland (PLDN), een netwerk waar experts en belangstellenden kennis delen over linked data.

‘Inderdaad, als een toegewijde community een open source tool niet blijvend aandacht geeft, dan kan een bruikbare tool ook zomaar weer verdwijnen,’ zegt Pieter van Everdingen, een van de community leads bij PLDN. De LDWizard past volgens hem goed bij het platform. ‘We hebben een eigen omgeving waarin je met linked data kunt experimenteren. Hierin vindt je ook tooling, waarmee je taxonomieën en thesauri kunt maken. Maar een tool om op een makkelijke manier linked data te kunnen maken en te publiceren bestond nog niet. Dat was alleen voorbestemd voor linked data-experts – dus goed dat zo’n tool er nu is.’

Nu komt het aan op het gebruik

Behalve Pieter is ook Erwin Folmer nauw betrokken bij het verder brengen van de LDWizard-software. Wat zijn de plannen? ‘In de verschillende implementaties is nieuwe functionaliteit toegevoegd. De belangrijkste daarvan nemen we op in de nieuwe softwareversie. En we hebben ideeën over het verder standaardiseren en slimmer maken van de software. Ook kijken we naar de configureerbaarheid oftewel de mate waarin de software makkelijker kan worden aangepast aan de wensen van gebruikers.’

Met de omarming door de community zit het wel goed, besluit Erwin. ‘Nu de software en de implementaties staan, draait het vooral om het gebruik ervan. Dus erfgoedinstellingen, gemeenten, hobbyverenigingen, bedrijven en andere organisaties: heb je datasets in CSV-formaat en wil je de eerste stappen zetten op het gebied van linked data? Gebruik dan een van de LDWizard-implementaties.’

Op de hoogte blijven?