DERA 3.0 verschenen

9 april 2020


E

Er is een nieuwe versie van de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) beschikbaar. De DERA 3.0 beschrijft architectuurpatronen. Deze patronen zijn gedestilleerd uit de praktische oplossingen die op dit moment binnen de erfgoedsector worden gebruikt bij concrete implementatievraagstukken.


Werken volgens de DERA

Werken volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed betekent werken volgens de DERA. Door erfgoedvoorzieningen te ontwikkelen, binnen de afspraken van de referentiearchitectuur, zorgen netwerkdeelnemers ervoor dat alles als geheel op elkaar aansluit. Zo kan informatie onderling worden verbonden. Dit vergroot de vindbaarheid en beleving van het erfgoed. De referentiearchitectuur beschrijft de mogelijkheden voor samenwerking over de grenzen van instellingen en sectoren heen. Het ministerie van OCW is eigenaar van de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur.

Nieuw in DERA 3.0

De vorige versies van de DERA bevatten een uitwerking van de Nationale Strategie in een aantal operationele doelen en een aantal principes. In het deel ‘Bedrijfsarchitectuur’ werd dit uitgewerkt naar concrete requirements voor organisaties die deel uitmaken van het netwerk. De bedrijfsarchitectuur beschrijft wat er moet gebeuren, maar niet hoe (applicatiearchitectuur en technische architectuur). In DERA 3.0 is met het deel ‘Architectuurpatronen’ een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingsrichtingen.

Patronen

Uit de ervaringen en best practices zijn patronen te destilleren: bepaalde werkwijzen die vaker voorkomen. Deze architectuurpatronen komen uit de praktijk van erfgoedinstellingen en uit ontwikkelingen binnen de domeingroepen van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Architectuurpatronen zijn bijvoorbeeld: het vindbaar maken van gestandaardiseerde termen, aggregatoren, gedragsprofielen, langetermijnbewaring. Door deze patronen goed te beschrijven, wordt de DERA aangevuld en concreter gemaakt.

Download

Op de hoogte blijven?