LimburgCollectie Kennissessie: AI voor de erfgoedsector

  • Vrijdag 18 november 2022

  • Online

  • 10.00-12.00 uur


D

e dertiende online LimburgCollectie Kennissessie richt zich op de kansen en (toepassings)mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) voor de erfgoedsector.


Te gast zijn Bob Coret en Nico Vriend. Bob Coret, als projectleider bij de Koninklijke Bibliotheek betrokken bij het thema, geeft een meer algemene introductie op de kansen, mogelijkheden en aanknopingspunten van AI voor het erfgoedveld. Nico Vriend, coördinator publieksprojecten bij het Noord-Hollands Archief, zoomt vervolgens in op de resultaten van het project Fotografisch Geheugen, een verkenning van het beter doorzoekbaar maken van historische (pers)foto’s met behulp van AI. Lees alvast meer over de uitkomsten en ervaringen op de website van het Noord-Hollands Archief.

Deelname is gratis. Kort voor aanvang ontvang je een deelnamelink via Teams.

LimburgCollectie

De online kennissessies zijn een initiatief van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg (HKL) in het kader van de LimburgCollectie. Ondersteuning is er vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Coöperatie Erfgoed Limburg.