Erfgoed van bibliotheken verbonden: Pica-programma Verbonden Erfgoed

  • Dinsdag 22 november 2022

  • TU Delft Library

  • 13.30 - 17.00 uur


H

et bibliotheeklandschap van Nederland kent openbare en wetenschappelijke bibliotheken met een grote rijkdom aan digitale erfgoedcollecties. Het programma in oprichting van Stichting Pica, Verbonden Erfgoed, wil deze collecties ontsluiten en met elkaar verbinden zodat de gebruiker digitaal toegang krijgt tot ons rijke erfgoed.


Foto: Stichting Pica

Begin 2022 is een pilot gestart met 10 bibliotheken en 9 projecten om deze digitale collecties aan elkaar te verbinden en aan andere erfgoedcollecties die deel uitmaken van de digitale geesteswetenschappen. Ook worden binnen deze pilot twee projecten uitgevoerd waarin tools (technieken) worden ontwikkeld die helpen de erfgoedcollecties digitaal makkelijker zijn in te zien voor nu en in de toekomst.

Kom 22 november kijken en luisteren naar de eerste resultaten en de bevindingen bij de TU Delft Library en hoor meer over het Pica programma Verbonden Erfgoed.

Om 14.15 trappen we af met een toelichting over het programma Verbonden Erfgoed met presentaties van het Literatuurmuseum, Tresoar en een gezamenlijk project van de TU Delft en UB Leiden.

(De optionele rondleiding door het depot om 13.30 is inmiddels volgeboekt).