AVA_Net Webinar Out of Commerce

  • Dinsdag 28 november 2023

  • Online

  • 13.00 - 14.00 uur


O

Op 14 oktober is het Out of Commerce-convenant voor Audiovisuele werken getekend. Met deze regeling kunnen erfgoedinstellingen auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken online publiceren zonder dat daarvoor toestemming nodig is van de rechthebbenden, mits deze werken niet langer in de handel zijn, of dat nooit zijn geweest. Auteursrechtenspecialist Maarten Zeinstra bespreekt in dit gezamenlijke webinar de ins en outs van deze regeling en de kansen die ze biedt om AV-collecties online met een breed publiek te delen.


Maarten was namens KVAN betrokken bij de totstandkoming van het convenant. Hij gaat in dit webinar in het bijzonder in op:

  • De afspraken uit het convenant voor cinematografische werken en omroepmateriaal.
  • Welke stappen gezet moeten worden om te bepalen of iets out-of-commerce is.
  • Hoe je je kan aanmelden om mee te doen met het convenant.

Dit webinar wordt aangeboden in samenwerking met KVAN en is onderdeel van hun Food for Thoughts-reeks.