Archiveren voor Dummies: Achter slot en grendel? Je sleutel tot auteursrecht

  • Donderdag 24 november 2022

  • Online

  • 15.00 - 16.30 uur


J

e wilt als erfgoedorganisatie laten zien wat je in huis hebt. Maar weet je eigenlijk wel wat je wel en niet mag met je archiefmateriaal? Dit webinar biedt je handreikingen om te bepalen bij wie het auteursrecht ligt.


Maarten Zeinstra, auteursrechten jurist en informatiespecialist introduceert een aantal kernvragen over auteursrecht en archief die helpen goed om te gaan met je materiaal. Heb je een prangende casus die je wilt voorleggen? Stuur deze naar Maarten (info@ip-squared.com), dan zal hij je casus meenemen tijdens de bijeenkomst.

En Andrea Langendoen, adviseur bij DEN, kennisinstituut cultuur & digitale transformatie, vertelt over de tool regeljerechten.nl waar je kunt checken hoe je er zelf voor staat, én welke acties je kunt ondernemen.