Tamara van Zwol

coördinator preservation watch bij Beeld en Geluid


Green IT (rondetafelgesprekken)

4 november 2021, 15.40 – 16.40 uur

Het duurzaam toegankelijk maken en houden van digitaal erfgoed heeft ook impact op het milieu. In hoeverre zijn we ons als erfgoedveld bewust van die impact? Speelt het onderwerp? Hebben we bijvoorbeeld beleid op dit vlak geformuleerd? Welke maatregelen zijn er om je voetafdruk als erfgoedinstelling te verkleinen? En wat kost duurzame toegang eigenlijk aan energie(belasting)? Deze en andere vraagstukken komen aan bod tijdens de rondetafelgesprekken.

Robert Gillesse en Tamara van Zwol slingeren de discussie aan tijdens de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid op 4 november 2021.

Terugblik op de dag

4 november 2021, 16.40 – 17.15 uur

Aan het einde van de Werelddag kijken Tamara van Zwol en Vincent Robijn terug op alle preserveringsdilemma’s én gevonden oplossingen van de bijeenkomst. Met een pubquiz sluiten we het symposium af.