Susanne van den Eijkel

metadataspecialist digitale preservering bij de Koninklijke Bibliotheek


Het doel van Preservation Metadata

4 november 2021, 12.00 – 12.30 uur
Susanne van den Eijkel, metadataspecialist digitale preservering bij de Koninklijke Bibliotheek

Wat is precies het doel van preserveringsmetadata en hoe leg je dat als organisatie vast? Dat is de kern van deze webinar. Hoe kun je garanderen dat je digitale materiaal integer, authentiek en duurzaam toegankelijk blijft? In 30 minuten legt Susanne van den Eijkel je uit waarom het van groot belang is om het doel van preserveringsmetadata vast te stellen in de context van de migratie van de digitale collecties van de KB.

Heritrix settings voor webarchivering

4 november 2021, 13.00 – 13.30 uur
Presentatie door Susanne van den Eijkel en Daniel Steinmeier van de Koninklijke Bibliotheek

In het kader van KB-projecten op het gebied van webarchivering hebben Susanne van den Eijkel en Daniel Steinmeier onderzoek gedaan naar de settings van Heritrix om te kunnen bepalen welk effect deze hebben op de integriteit en authenticiteit van de webcollectie. Vernieuwend hieraan is dat zij hebben geprobeerd aan de hand van een testmethode empirisch te bepalen wat aanpassingen binnen de settings voor gevolgen hebben op de data die wordt opgeslagen. Elke aanpassing van een setting kan je webcollectie beïnvloeden. Weten hoe dat gaat? Kom vooral naar het online webinar!