Sarah van der Land

Senior Digital Innovation Advisor


Sarah van der Land werkt sinds 2017 voor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) als Senior Digital Innovation Advisor. Haar expertise binnen de NPO richt zich vooral op AI en datagerelateerde projecten, en de Metaverse. Sarah’s doel is om een positieve impact op de mediabeleving van de gebruikers te creëren, in lijn met de maatschappelijke waarden van de publieke omroep.

Hiervoor werkte Sarah 10 jaar in de academische wereld en werkte zij ook als freelancer Digital Media/VR expert voor verschillende organisaties. De rode draad in haar werk is de interactie tussen mens en technologie.