Sanne van Splunter

Metadataspecialist bij de Koninklijke Bibliotheek


Inclusiviteit en Metadata

4 november 2021, 15.05 – 15.35 uur
presentatie door Sanne van Splunter van de Koninklijke Bibliotheek

Het inclusief maken van metadata houdt meer in dan een eenmalige opschoning van kwetsende termen. In dit webinar gaat Sanne van Splunter in op de complexiteit van het onderwerp, aan de hand van een onderzoek waar de KB recent mee is gestart. Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar trefwoorden en thesauri vanuit het perspectief van de gebruiker.