Sam Alloing

preservation officer, Koninklijke Bibliotheek


Kennisniveaus

4 november 2021, 14.35 – 15.05 uur
presentatie door Sam Alloing en Daniel Steinmeier van de Koninklijke Bibliotheek

Hoe hou je controle over een veelheid aan bestandsformaten? Voor veel instellingen is het hanteren van voorkeursformaten hierop het antwoord. Maar wat als je toch andere formaten binnenkrijgt of je kan geen afspraken hierover maken? De KB ontwikkelde hiervoor het concept van kennisniveaus waarbij stapsgewijs informatie over formaten toegevoegd kan worden aan objecten binnen de collectie. Preservation officers Sam Alloing en Daniel Steinmeier vertellen over het hoe en waarom.