Robert Gillesse

digitaal archivaris bij het IISG


Green IT (rondetafelgesprekken)

4 november 2021, 15.40 – 16.40 uur

Het duurzaam toegankelijk maken en houden van digitaal erfgoed heeft ook impact op het milieu. In hoeverre zijn we ons als erfgoedveld bewust van die impact? Speelt het onderwerp? Hebben we bijvoorbeeld beleid op dit vlak geformuleerd? Welke maatregelen zijn er om je voetafdruk als erfgoedinstelling te verkleinen? En wat kost duurzame toegang eigenlijk aan energie(belasting)? Deze en andere vraagstukken komen aan bod tijdens de rondetafelgesprekken.

Robert Gillesse en Tamara van Zwol slingeren de discussie aan tijdens de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid op 4 november 2021.

Spreker tijdens

Werelddag van de Digitale Duurzaamheid 2021

Elk jaar, op de eerste donderdag van november, is het de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid. Wereldwijd besteden archieven, musea, bibliotheken en andere (erfgoed)organisaties op…

  • Event

Donderdag 4 november 2021

Online

11.00 - 17.30 uur

    Houdbaar