Martijn van Dam

bestuurder van Stichting Nederlandse Datakluis


Martijn van Dam is bestuurder van Stichting Nederlandse Datakluis samen met Arno Otto. Van Dam was als Tweede Kamerlid (2003-2015) al actief voorvechter van betere privacybescherming, was staatssecretaris van Economische Zaken (2015-2017) en was de afgelopen jaren (2017-2022) als bestuurder van de NPO verantwoordelijk voor de digitale strategie en innovatie. Afgelopen najaar besloten de Nederlandse media te gaan samenwerken aan onderzoek en ontwikkeling van de persoonlijke datakluis in Nederland en ging Van Dam de kar trekken bij de nieuw opgerichte Stichting Nederlandse Datakluis.

De Nederlandse Datakluis

Tijdens het symposium Het Decentrale Web en Solid geeft Martijn een presentatie van de ideeën en plannen van De Nederlandse Datakluis, een samenwerking die is ontstaan op initiatief van de Nederlandse publieke en commerciële media. De Nederlandse Datakluis is een project waarin Stichting Nederlandse Datakluis de basis wil leggen voor een nieuwe neutrale nutsvoorziening die individuen de kans geeft weer controle te krijgen over data die over hen wordt bijgehouden door allerlei websites en apps. Daarvoor zal een infrastructuur worden ontwikkeld waarin mensen hun eigen data kunnen opslaan in een persoonlijke digitale kluis. De gebruiker krijgt volledige controle over de inhoud van de kluis en bepaalt zelf met wie welke data wordt gedeeld en voor hoe lang. In de eerste fase van het project zal samen met de Nederlandse mediasector onderzoek worden gedaan naar toepassingsmogelijkheden. Gaandeweg zal verbreding gezocht worden met andere organisaties in diverse sectoren.