Daniel Steinmeier

digital preservation officer, Koninklijke Bibliotheek


Heritrix settings voor webarchivering

4 november 2021, 13.00 – 13.30 uur
Presentatie door Susanne van den Eijkel en Daniel Steinmeier van de Koninklijke Bibliotheek

In het kader van KB-projecten op het gebied van webarchivering hebben Susanne van den Eijkel en Daniel Steinmeier onderzoek gedaan naar de settings van Heritrix om te kunnen bepalen welk effect deze hebben op de integriteit en authenticiteit van de webcollectie. Vernieuwend hieraan is dat zij hebben geprobeerd aan de hand van een testmethode empirisch te bepalen wat aanpassingen binnen de settings voor gevolgen hebben op de data die wordt opgeslagen. Elke aanpassing van een setting kan je webcollectie beïnvloeden. Weten hoe dat gaat? Kom vooral naar het online webinar!

Kennisniveaus

4 november 2021, 14.35 – 15.05 uur
presentatie door Sam Alloing en Daniel Steinmeier van de Koninklijke Bibliotheek

Hoe hou je controle over een veelheid aan bestandsformaten? Voor veel instellingen is het hanteren van voorkeursformaten hierop het antwoord. Maar wat als je toch andere formaten binnenkrijgt of je kan geen afspraken hierover maken? De KB ontwikkelde hiervoor het concept van kennisniveaus waarbij stapsgewijs informatie over formaten toegevoegd kan worden aan objecten binnen de collectie. Preservation officers Sam Alloing en Daniel Steinmeier vertellen over het hoe en waarom.