Wil je je preserveringskennis boosten? Volg de NDE techwatch blogposts

8 december 2022


W

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van bestandsformaten, metadata & bias en opslagtechnieken zoals DNA? Om daarachter te komen heeft de NDE-netwerkgroep Preservation Watch drie techwatchers gevraagd een blogserie te beginnen op het platform KIA.


Preservation watch gaat over het monitoren van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de levensduur en duurzame toegankelijkheid van een digitaal informatieobject. Door hier tijdig op in te spelen blijft digitaal erfgoed ook in de toekomst voor iedereen duurzaam toegankelijk.

Vanuit een NDE-netwerkgroep voert een tiental deelnemers van allerlei erfgoedinstellingen gezamenlijk de preservation watch uit, als aanvulling op wat erfgoedorganisaties zelf al monitoren. De deelnemers krijgen daar nu hulp bij van drie techwatchers, vertelt Kiki Lennaerts. Kiki is sinds september 2022 de nieuwe coördinator preservation watch voor het NDE.

De blogposts

Het accent bij de preservation watch ligt op drie thema’s die in het brede erfgoedveld als meest urgent worden ervaren. Ook de techwatchers zijn hier ieder mee aan de slag gegaan.

  • Rein van ’t Veer onderzoekt in zijn blogs de levenscyclus van bestandsformaten: hoe kan je voorspellen hoe lang een bestandsformaat meegaat en welke tools zijn daarbij belangrijk?
  • Ryan Brate onderzoekt in zijn blogs innovatieve technieken bij het gebruik van metadata. Ook kijkt hij hoe bias daar een rol in speelt en hoe je meerstemmigheid in de metadata kunt meenemen.
  • Tot slot onderzoekt Ad van Heijst in zijn blogs opkomende opslagtechnieken, zoals DNA en de cloud.

De blogs zijn te lezen op de KIA Community Preservation Watch.

Tip: wil je geen blog meer missen, word dan lid van de KIA Community Preservation Watch. Zo blijf je automatisch op de hoogte van al onze monitoringsactiviteiten.

Op de hoogte blijven?