Werkzaam op het gebied van preservering? Deze tools met competenties en vaardigheden van de DPC helpen je in je loopbaan

30 november 2022


D

De Digital Preservation Coalition (DPC) presenteerde onlangs het ‘DPC Digital Preservation Competency Framework’. Het raamwerk is handig voor een organisatie die nieuwe medewerkers wil werven of ondersteunen in hun kennisontwikkeling. Maar ook jij als professional hebt er voordeel bij: op welke gebieden wil je je verder ontwikkelen?


Afbeelding: Sharon McMeekin

Competenties en vaardigheden – wat is het verschil?

Een competentie heeft betrekking op een combinatie van vaardigheden, kennis en gedrag die, wanneer gecombineerd, iemand in staat stellen de taken van zijn rol uit te voeren.

Een vaardigheid verwijst naar een meer specifieke vaardigheid die kan worden toegepast om een bepaalde taak uit te voeren of een bepaald resultaat te bereiken. Bekwaamheid op een bepaald gebied wordt bereikt door verwante vaardigheden te verwerven en toe te passen.

Het vakgebied digitale preservering is interdisciplinair: niet alleen IT-vaardigheden komen er bijvoorbeeld bij kijken, maar ook zaken als projectmanagement en juridische kennis. Daarom heeft de DPC vijf competentiegebieden opgesteld:

  • Governance, Resourcing, and Management: beleid en management;
  • Communications and Advocacy: communicatie en samenwerking, stakeholders en gebruikers, uitdragen en delen van digitale preservering;
  • Information Technology: IT skills;
  • Legal and Social Responsibilities: juridische en maatschappelijke verantwoordelijkheden;
  • Digital Preservation Domain Specific: digitale preservering domeinspecifieke gebied.

Verder bevat het raamwerk 28 ‘skill elements’ oftewel competenties, verspreid over de vijf bovengenoemde competentiegebieden. En tot slot heeft elke competentie weer verschillende niveaus: variërend van beginner tot expertniveau.

Onderzoek doen

Naast het ‘DPC Digital Preservation Competency Framework’ is er ook de ‘DPC Competency Audit Toolkit’ (DPC CAT). Hiermee kunnen zowel organisaties als professionals onderzoek doen naar de aanwezige en benodigde vaardigheden. Op individuele basis kan zo’n onderzoek helpen bij het opsporen van hiaten en kan het helpen om een professioneel ontwikkelingsplan op te stellen. Binnen een organisatie kunnen met een audit van een groep professionals de lacunes in vaardigheden worden gedetecteerd en vervolgens kan worden vastgesteld op welke gebieden er behoefte is aan professionele ontwikkeling en/of extra personeel.

Op de hoogte blijven?