VHIC en NDE gaan samen verder met cursus Leren Preserveren

31 augustus 2020


D

Dit voorjaar tekenden VHIC Faculty en het Netwerk Digitaal Erfgoed een intentieverklaring voor het onderbrengen van Leren Preserveren in het cursusaanbod van VHIC Faculty. VHIC zal de organisatie van deze cursus overnemen. Ook zullen beide partijen gezamenlijk de content ervan doorontwikkelen. De eerste stappen in de verkenning zijn positief, waardoor we nu met trots onze samenwerking aankondigen. Dit najaar vindt de eerste gezamenlijke editie van Leren Preserveren plaats.


Kennis en competenties

In 2017 lanceerde het NDE Leren Preserveren. Deze cursus komt tegemoet aan de behoefte aan kennis en competenties op het gebied van digitale duurzaamheid bij veel collectiebeherende instellingen in Nederland. De duurzame toegang tot digitaal erfgoed wordt bedreigd door gebrek aan actuele kennis en kunde, zowel op de werkvloer als op management- en directieniveau. De omslag van ‘analoog’ naar digitaal is in organisaties vaak nog gaande en niet alle medewerkers zijn zich voldoende bewust hoe informatie duurzaam op te slaan met zo min mogelijk risico op informatieverlies. De cursus is ontwikkeld om hierin verschil te maken. Zij zal ook een plek krijgen in het curriculum van de leergangen die VHIC al op de markt brengt.

Volgende fase

‘De afgelopen jaren heeft het NDE samen met het erfgoedveld tools ontwikkeld. Hiermee kunnen grote en kleine erfgoedinstellingen op een slimme manier met hun digitaal erfgoed omgaan,’ zegt NDE-bestuursvoorzitter Arjan de Zeeuw. ‘Nu is het tijd voor de volgende fase. Het erfgoedveld neemt die instrumenten niet alleen in gebruik, maar gaat deze vanuit het netwerk ook beheren.’

Van theorie naar praktijk

VHIC en het NDE delen de ambitie om vakgenoten samen te brengen én verder te helpen met de praktische benadering van digitale duurzaamheid. Het uitgangspunt van Leren Preserveren en de gezamenlijke ontwikkeling van de content van opleidingen op dit gebied blijft dan ook onveranderd: het bijbrengen van kennis over duurzame toegankelijkheid van digitaal erfgoed.

Hierbij ligt de focus op de praktische toepassing van de theorie in de praktijk. Leren Preserveren is een online leeromgeving die voor iedereen gratis toegankelijk is. Daarnaast is er een driedaagse groepscursus voor medewerkers van erfgoedinstellingen. Voor beide partijen is dit een start van een duurzame samenwerking die zich in de toekomst ook op andere vlakken zal gaan uitbreiden.

Op de hoogte blijven?