​​Termennetwerk biedt nu ook toegang tot het Rijksmonumentenregister

16 januari 2024


H

Heb je een foto van een rijksmonument in je collectie? Dan kun je die nu rechtstreeks koppelen aan het Rijksmonumentenregister vanuit je collectie-informatiesysteem. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dit register beschikbaar gesteld als terminologiebron via het Termennetwerk. En er zit nog extra informatie bij.


Rietveld Schröderhuis. Foto: T. Thielemans, CC BY 3.0

Dit is het Rijksmonumentenregister

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt ervoor dat allerlei soorten erfgoed beschermd worden, behouden blijven en dat kennis daarover beschikbaar is voor iedereen. Daarbij hoort het registreren en publiceren van informatie over rijksmonumenten in het Rijksmonumentenregister. Op dit moment bevat het register 63.000 gebouwde en archeologische rijksmonumenten, waarvan het merendeel woonhuizen zijn.

Eindelijk uniforme termen

Veel van het digitale erfgoed bevat waardevolle informatie over rijksmonumenten, zoals foto’s in beeldbanken, archieven met bouwtekeningen en boeken. Tot voor kort was het niet mogelijk om een uniforme verwijzing naar een specifiek rijksmonument in je collectie-informatiesysteem op te nemen, simpelweg omdat er geen uniforme termen beschikbaar waren voor alle rijksmonumenten. Dat is nu verleden tijd, aangezien het Rijksmonumentenregister als terminologiebron beschikbaar is via het Termennetwerk. Dit betekent dat je termen kunt toevoegen die betrekking hebben op rijksmonumenten.

Ook adreslocaties koppelen

Door te zoeken op adressen, plaatsnamen, gemeenten of typeringen die voorkomen in de beschrijving van een monument, zoals ‘fort Utrecht’ of ‘kasteel’, kun je de rijksmonumenten gemakkelijk vinden via het Termennetwerk. Bovendien zijn deze termen gekoppeld aan de adreslocaties uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. Dus op een indirecte manier geef je je erfgoedobjecten waardevolle locatie-informatie mee.

Op de hoogte blijven?