Nieuwe NDE-netwerkcoördinator Zichtbaar Elisabeth Wiessner stelt zich voor

21 september 2022


E

Elisabeth Wiessner is voor veel mensen in het erfgoedveld een oude bekende. Sinds 1 september is ze de nieuwe netwerkcoördinator Zichtbaar binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Ze volgt Chris Groeneveld op. ‘De focus wil ik graag leggen op het in de praktijk toepassen van de onderzoeksresultaten en de ontwikkelde tools.’


Foto van Elisabeth Wiessner

Het erfgoedveld behoeft voor jou geen introductie meer?

‘De afgelopen jaren heb ik vele projecten gedaan op het snijvlak van erfgoed en publiek. Dat deed ik voor opdrachtgevers als Erfgoed Nederland, Nationaal Historisch Museum, Wikimedia NL, Rijksmuseum Boerhaave en de Maand van de Geschiedenis.’

Tot voor kort hield je je binnen het coördinatieteam van het NDE bezig met de evenementen?

‘In 2019 ben ik begonnen met de ergoedhackaton HackaLOD bij Radio Kootwijk, een uniek evenement op een unieke locatie. Dat smaakte naar meer. Omdat in het NDE veel evenementen plaatsvinden, ben ik gevraagd die te gaan coördineren. Het allerleukste vind ik het meedenken over de inhoud van de programma’s. Hierdoor ben ik ook behoorlijk ingewerkt in de onderwerpen die spelen binnen het NDE.’

En nu de overstap naar het werkterrein Zichtbaar?

‘Zoals gezegd, ik vind de inhoud superleuk, en ik wil daarin graag verder gaan. De komende tijd breekt er voor de zichtbaarheid van digitaal erfgoed een interessante periode aan. We hebben veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld gedragsprofielen, het gebruikersvriendelijker maken van erfgoedsites en indicatoren om het gebruik van erfgoed te meten. Ik wil graag de focus leggen op het in de praktijk toepassen van de onderzoeksresultaten en de tools.’

Wat ga je vanuit je nieuwe functie precies doen?

‘Ha, ik spreek liever in de “we-vorm”, want het gaat erom dat ik als netwerkcoördinator zoveel mogelijk verbindingen tussen mensen tot stand breng die zich bezighouden met de zichtbaarheid van erfgoed. Daarom wil ik me richten op het ondersteunen van de netwerkvorming omdat vakgenoten veel van elkaars ervaringen kunnen leren. Zo krijgen we de vragen op het netvlies die in de praktijk leven bij zowel grotere als kleinere organisaties.’

Kun je een voorbeeld geven?

‘Tijdens de Maand van het digitaal erfgoed willen we het onderwerp “digital storytelling” agenderen. We organiseren een inhoudelijke dag waarin het niet alleen draait om de mogelijkheden van digital storytelling, ook brengen we professionals rondom dit thema samen.’

Tot slot: je bent ook betrokken bij het Geheugen van Nederland?

‘Na de start van Geheugen van Nederland als marketingcampagne gaan we nu daadwerkelijk de eigen principes rondom linked data inzetten. Dat is best een grote uitdaging en we willen hiermee een voorbeeld zijn voor andere verhalensites die ook zo’n stap willen zetten. We werken hiervoor samen met het werkterrein Bruikbaar binnen het NDE. We gaan als landelijk initiatief, samen met de brede erfgoedsector, ons veel meer richten op het vertellen van verhalen die samengesteld worden uit allerlei verschillende bronnen. Om dit te kunnen realiseren bouwen we de samenwerking met erfgoedinstellingen verder uit. Genoeg te doen dus!’

De komende tijd komen er binnen het NDE veel evenementen aan. Om de taken van Elisabeth hierin op te vangen, is per 15 september Susan de Haan begonnen als evenementencoördinator a.i. Zij neemt een groot deel van de organisatorische taken op zich rond de Maand van het digitaal erfgoed. Susan is te bereiken via susan.de.haan@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?