NetwerkTalk: ‘Invullen van Zelfscan Digitaal Erfgoed ​is ​een eye-opener’

21 september 2020


W

Wil je als erfgoedinstelling nagaan hoe het gesteld is met je digitale collectie? Doe dan de Zelfscan Digitaal Erfgoed, ontwikkeld vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed. Annie Slob (Historische Kring Nieuwpoort) vulde als een van de eersten de 25 meerkeuzevragen in. ‘Dit is een eye-opener.’


Foto: Amelia Bartlett / unsplash

‘De Zelfscan Digitaal Erfgoed was een tip van Tamara van Zwol, digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Zuid-Holland,’ zegt Annie Slob. Als bestuurslid van de Historische Kring Nieuwpoort zet Annie beleid uit en ondersteunt ze vrijwilligers die zich met depotbeheer en archivering bezighouden. Het te archiveren materiaal betreft de geschiedenis van de vijf kernen Waal, Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers en Streefkerk van de gemeente Molenlanden (Zuid-Holland).

Deskundigheidsbevordering

De Zelfscan past in het rijtje activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering die zijzelf en verschillende vrijwilligers de afgelopen maanden hebben gevolgd. ‘Doordat de cursussen van Erfgoedhuis Zuid-Holland door de coronaperikelen in webinars veranderden, konden we makkelijk aanhaken.’ Voor Annie en haar collega’s ontvouwde zich een wereld aan informatie over het digitaliseren en beheren van erfgoed. Informatie die goed van pas kwam bij het invullen van de Zelfscan.

Waar staan we?

Hoe heeft Annie het invullen van de 25 vragen ervaren? ‘​Omdat ik​ niet altijd bekend ​was ​met de terminologie, ​zocht ik af en toe even iets op. Ook moest ik steeds goed nadenken over waar wij als Historische Kring precies staan in het digitaliserings- en beheerproces. Want we gaan de zaken anders inrichten; zo stappen we over op een nieuw collectiebeheersysteem.’ De beleidsmatige ​vragen in de zelfevaluatie heeft Annie soms links laten liggen: ‘We zijn nog volop aan het werk met onze doelen en budgetten.’

Het eindresultaat

‘Uit de Zelfscan blijkt dat we als Historische Kring qua kennis en beleid in de middenmoot zitten. Dat had ik, gezien onze deskundigheidsbevordering, ook wel verwacht,’ zegt Annie. Ook geen verrassing ​is de uitkomst dat er op het gebied van het zichtbaar maken van het eigen erfgoed nog het nodig werk ligt te wachten. ‘En een eye-opener voor mij is de koppeling via linked data-principes en de mogelijkheid tot deelname aan bijvoorbeeld Wikiwijs, een platform voor lesmateriaal. Als we hier de collectie delen, is dat goed voor onze zichtbaarheid en vindbaarheid.’

Niets te verliezen

Wat heeft Annie geleerd van de Zelfscan? ‘Door de vragen ben ik meer vertrouwd geraakt met de terminologie in het vakgebied. Ook heb ik meer inzicht gekregen in hoe de aspecten zichtbaar, bruikbaar en houdbaar ingebed zijn in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Dat ​deze strategie beleid is vanuit de overheid, had ik me nog niet eerder zo gerealiseerd.’

‘​Het was ook verhelderend om met collega’s van andere erfgoedinstellingen de Zelfscan in workshopverband te bespreken, en te zien hoe binnen andere organisaties digitalisering ingezet wordt. Door de onderlinge uitwisseling van ervaringen in dit proces van archivering heb ik meer inzicht gekregen.’

En verder? ‘Als je je erfgoedinstelling glans en bekendheid wilt geven, raad ik iedereen aan de Zelfscan te gaan doen. Je hebt niets te verliezen, het kan alleen maar beter worden.’

Op de hoogte blijven?