Nationaal Archief neemt Datasetregister in beheer

12 januari 2022


H

Het Nationaal Archief heeft sinds 1 januari het Datasetregister in beheer. Dit online register linkt nu al naar honderden datasetbeschrijvingen van erfgoedinstellingen. Onderzoekers, ontwikkelaars maar ook zoekmachines als Google kunnen hierdoor deze schat aan data eenvoudig vinden voor hergebruik. Het Datasetregister is een resultaat van de samenwerking binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed.


Beeld: Shutterstock

Erfgoedorganisaties als musea, bibliotheken en archieven hebben waardevolle data over hun collecties. Denk aan gegevens over een verzameling museumobjecten, een lijst van schrijvers of inventarissen. Het Nationaal Archief moedigt erfgoedinstellingen aan om datasets te beschrijven en aan te bieden vanuit hun eigen systemen. Het Datasetregister haalt deze datasetbeschrijvingen op, wat een totaalbeeld van beschikbare datasetbeschrijvingen oplevert.

‘Belangrijke voorziening’

Het Datasetregister heeft tijdens een proefperiode van een half jaar online gestaan als gezamenlijk product van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Maar sinds 1 januari ligt de verantwoordelijkheid ervoor bij het Nationaal Archief. Algemene rijksarchivaris en voorzitter van het NDE-bestuur Afelonne Doek is blij met deze stap: ‘Het Datasetregister is een belangrijke technische voorziening om het netwerk van erfgoedinstellingen te ondersteunen. Het register maakt het mogelijk om steeds meer en beter met elkaar data te delen. Hierdoor kunnen we als erfgoedsector onze gebruikers ook steeds beter bedienen. Het Nationaal Archief gaat het Datasetregister de komende jaren in goed overleg met andere erfgoedinstellingen uit het Netwerk Digitaal Erfgoed beheren en verder ontwikkelen.’

700 datasetbeschrijvingen

Op dit moment telt het Datasetregister meer dan 700 datasetbeschrijvingen van ruim 40 verschillende erfgoedinstellingen. Van het Rijksmuseum tot het Stadsarchief Aalst, en van militieregisters tot bladmuziek. In het Datasetregister vind je details over en verwijzingen (links) naar erfgoeddatasets. Het register bevat dus zelf geen datasets. Erfgoedinstellingen publiceren hun datasets via de eigen website of op een open-dataplatform die de instelling gebruikt.

Doe mee!

De komende jaren blijft het Datasetregister groeien. Hoe meer erfgoedinstellingen hun datasetbeschrijvingen aanleveren, hoe waardevoller het register wordt. Op de website van het Datasetregister staat hoe je als organisatie datasetbeschrijvingen kunt aanleveren.

Gerelateerd nieuws