Metadata voor softwarearchivering zijn nog een uitdaging

14 september 2021


Z

Zoals voor alle archiefobjecten is metadata ook cruciaal voor het beschrijven van software. Alleen zo kun je later nagaan welke hardware je bijvoorbeeld nodig hebt om de software in de toekomst te laten draaien. Vanuit het NDE-project Softwarearchivering onderzoekt het rapport ‘Preservation Metadata for Software’ de mogelijkheden. Ook biedt het een handreiking om software in metadata te beschrijven.


Beeld: melpomen via 123rf

Lastig werkje

Bij de metadata van softwarearchivering draait het er vooral om de omgeving (‘environment’) vast te leggen waarbinnen de software werkt. Denk daarbij niet alleen aan een opsomming van de hardware zoals processor en randapparatuur, maar ook aan het operating system. De grote diversiteit aan omgevingen maakt het tot een enorme uitdaging, want waar kun je standaardisering aanbrengen die de begrijpelijkheid van de informatie in de toekomst garandeert?  Eerlijk is eerlijk, om al die informatie zoveel mogelijk in gestandaardiseerde metadatavelden te krijgen is nog niet zo eenvoudig.

Rapport biedt hulp

Het rapport laat zien hoe je de zogeheten system requirements kunt beschrijven, namelijk de oorspronkelijk bij de software gepubliceerde richtlijnen waaraan de omgeving moet voldoen. Specifiek wordt hierbij gekeken hoe je de metadatstandaard PREMIS en de database Wikidata kunt inzetten om de software te beschrijven.

PREMIS biedt een metadataformaat om preserveringsdata op een hiërarchische manier te organiseren en waarbij de relaties tussen diverse onderdelen duidelijk blijven. Maar er is ook behoefte aan een database met standaardterminologie om de metadatavelden mee te vullen. Wikidata kan in potentie zo’n rol spelen, al blijkt op basis van de in het rapport opgenomen usecases dat in veel gevallen informatie mist. Zo ontbreekt bijvoorbeeld vaak versie-informatie over software.

Geen quick fixes

Kortom, quick fixes zijn er nog niet, stelt Jesse de Vos, projectleider Softwarearchivering. ‘Elke organisatie die zich met softwarearchivering bezighoudt zal op basis van haar specifieke context, ambities, gebruikers en het te archiveren type software na moeten gaan welke metadata voor haar essentieel is. Het rapport biedt voor zo’n inventarisatie veel aanknopingspunten en laat ook zien hoe je deze kan toepassen.’

Project Softwarearchivering ten einde

Met dit rapport over metadata komt het project Softwarearchivering binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed ten einde. ‘Een inventarisatie in 2019-2020 liet zien dat softwarearchivering in de Nederlandse erfgoedsector nog in de kinderschoenen stond,’ zegt Jesse. ‘We hopen dat de diverse verslagen en ervaringen vanuit dit project de sector een stap verder hebben kunnen helpen.’

Gerelateerd nieuws