Help mee met dit onderzoek naar digitale verhalen

8 december 2022


V

erhalen geven context aan erfgoed. Ze zijn belangrijk om erfgoed te duiden, te verbinden en te verrijken. Verhalen kunnen ook als objecten binnen de collectie worden gezien en als zodanig toegankelijk worden gemaakt. Het Netwerk Digitaal Erfgoed onderzoekt wat nodig is om digitale verhalen over erfgoed duurzaam te bewaren, registreren en publiekelijk toegankelijk te maken. Daarvoor halen we nu input op. Draag bij en vul de vragenlijst uiterlijk 23 december in.


Gerelateerd nieuws