Domeinvoorzitter Zichtbaar Cecile van der Tweel blikt vooruit op 2021

11 januari 2021


W

Wat gaat het programma Zichtbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed brengen in 2021? Cecile van der Tweel (RCE), voorzitter van de domeingroep Zichtbaar, blikt vooruit. ‘We zetten dit jaar groots in op kennisuitwisseling.’


Portretfoto van Cecile van der Tweel

Wie is Cecile van der Tweel

Cecile vervult binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) twee functies. Als afdelingshoofd bibliotheek en archiefcollecties zorgt ze samen met haar collega’s voor de kenniscollectie op het gebied van cultureel erfgoed in Nederland. ‘Deze omvangrijke verzameling is in bijna 150 jaar opgebouwd door de overheidsdiensten die zich ontfermen over monumenten, archeologie, landschap en kunstcollecties.’ Ceciles tweede functie is programmamanager Aardbevingen en Erfgoed, ‘een functie die geen directe link heeft met het Netwerk Digitaal Erfgoed’. Wel een link heeft het beschikbaar stellen van de uitgebreide online beeldcollectie van het RCE. ‘We verbeteren op dit moment de toegankelijkheid en bruikbaarheid van deze collectie voor met name professionele gebruikers. De resultaten van met name het programma Zichtbaarheid van het Netwerk Digitaal Erfgoed kunnen we hierbij goed inzetten.’ Naast haar werkzaamheden voor het RCE is Cecile domeinvoorzitter van het programma Zichtbaar.

Terugkijken op 2020

‘2020 was voor het NDE-programma Zichtbaar vooral het jaar van de lancering van het Geheugen van Nederland, een online marketingcampagne die het collectiemateriaal van erfgoedinstellingen in samenhang laat zien. Geweldig dat deze campagne in korte tijd al veel bereik heeft gehad. De content die de erfgoedinstellingen hebben aangeleverd, is divers en interessant. En deze campagne heeft ook de RCE geïnspireerd om een bijdrage te leveren.’

‘Verder hebben we vanuit Zichtbaar verschillende onderzoeken opgeleverd. Denk aan het project Klantinzicht waarbij het gedrag en de klantreis in kaart zijn gebracht. Nu is het tijd voor een praktische vertaling ervan voor de erfgoedinstellingen.’

‘Ook noem ik de interviews met partijen die digitaal erfgoedlesmateriaal voor het onderwijs ontwikkelen. Met deze serie willen we het onderwijs en culturele instellingen inspireren om erfgoedlesmateriaal breder in te zetten dan alleen voor geschiedenislessen.’


‘Dankzij de handige rapporten en adviezen kunnen erfgoedinstellingen en -professionals, vanuit de behoefte van de klant, hun collecties beter zichtbaar maken’

Cecile van der Tweel, domeinmanager Digitaal Erfgoed Zichtbaar bij het NDE en afdelingshoofd bibliotheek en archiefcollecties bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


Vooruitkijken naar 2021

‘Het programma Zichtbaar stelt de gebruiker centraal. In deze coronatijd heeft die gebruiker nog meer dan voorheen de behoefte om voor werk en vrije tijd gebruik te maken van digitale informatie. Erfgoedinstellingen spelen hierop in, maar dat kan altijd meer en beter. Door de verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren vanuit het programma Zichtbaar zijn uitgevoerd, krijgen we steeds beter zicht op de wensen van al die verschillende gebruikers.’

‘Het toepasbaar maken van deze kennis is een van de aandachtspunten in het eerder genoemde project Klantinzicht, dat in 2021 een vervolg krijgt. Hoewel we vanuit het programma Zichtbaar veel handige rapporten en adviezen hebben opgeleverd, zien we dat we deze kennis nog actiever kunnen delen met de erfgoedinstellingen en -professionals. Zo kunnen zij, vanuit de behoefte van de klant, hun collecties beter zichtbaar maken. En kan het gebruik van digitaal erfgoed verder toenemen. Daarom zetten we dit jaar groots in op kennisuitwisseling, bijvoorbeeld door het delen van resultaten, goede voorbeelden en ervaringen in het netwerk.’

Nieuwe inzichten

‘De overleggen met de domeingroep zijn altijd boeiend en ik leer ervan. Het is interessant om te horen wat er bij de andere instellingen speelt op het gebied van digitaal erfgoed. Ook bieden de NDE-projecten nieuwe inzichten die ik zelf weer kan inzetten bij mijn werkgever, de RCE. Neem de onderzoeken over klantinzicht: daar hebben we veel aan gehad toen we de zoekfunctie van de nieuwe webversie van ons collectieregistratiesysteem wilden aanpassen.’

Op de hoogte blijven?