Domeinvoorzitter Houdbaar Jeffrey van der Hoeven blikt vooruit naar 2021

8 januari 2021


W

Wat gaat het programma Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed brengen in 2021? Jeffrey van der Hoeven, voorzitter van de domeingroep Houdbaar en werkzaam bij de KB, blikt vooruit. ‘De erfgoedinstellingen kunnen nu echt met alle ontwikkelde tools aan de slag gaan.’


Portretfoto van Jeffrey van der Hoeven

Wie is Jeffrey van der Hoeven

Als hoofd digitale preservering bij de Koninklijke Bibliotheek zorgt Jeffrey met zijn collega’s voor het behoud van de digitale collecties. Denk aan gedigitaliseerde boeken, kranten en tijdschriften, maar ook aan born-digital publicaties en het webarchief. ‘Hier komt veel bij kijken,’ zegt hij. ‘Van het maken van preserveringsplannen tot het daadwerkelijk verwerken en duurzaam bewaren van digitale publicaties in ons e-depot. Daarmee is de link met het programma Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed snel gelegd: deze onderwerpen vormen de kern van ons werk, zowel bij de Koninklijke Bibliotheek als in netwerkverband in de erfgoedsector.’ Ook is Jeffrey sinds mei 2020 voorzitter van de domeingroep Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Terugkijken op 2020

‘Het afgelopen jaar is bepalend geweest voor hoe we vanuit het programma Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed 2021 ingaan,’ zegt Jeffrey. ‘In 2020 hebben we in het netwerk allerlei tools ontwikkeld, die voor een groot deel inmiddels door de erfgoedinstellingen in beheer zijn genomen. Zij zullen deze tools doorontwikkelen.’

Een paar voorbeelden: een online register voor webarchieven in Nederland, vernieuwde wegwijzers voor persistent identifiers, duurzaamheidsbeleid en certificering, alsook diverse onderzoeken naar bestandsformaten en de staat van digitale informatie op verouderde media als floppy disks. ‘Stuk voor stuk belangrijke bouwstenen om te komen tot een beter houdbaar en bruikbaar digitaal erfgoed,’ vindt Jeffrey.

Vooruitkijken naar 2021

‘2021 wordt een belangrijk jaar omdat de erfgoedinstellingen nu echt met alle ontwikkelde tools aan de slag kunnen gaan. Al die mooie hulpmiddelen brengen we vanaf februari samen in de Erfgoedkit van het Netwerk Digitaal Erfgoed, waarin ook tools vanuit Zichtbaar en Bruikbaar een plek krijgen. We gaan het netwerk aanmoedigen er gebruik van te gaan maken. Want alleen dan komt het netwerk en ons digitale erfgoed tot leven.’

‘Verder willen we dit jaar als Houdbaar een brug slaan met de domeinen Bruikbaar en Zichtbaar. Zo kunnen we nog meer aansluiten op de praktijksituatie bij instellingen waarbij de grenzen tussen de drie domeinen vaak minder scherp zijn.’


‘Al die mooie hulpmiddelen brengen we vanaf februari samen in de Erfgoedkit van het Netwerk Digitaal Erfgoed’

Jeffrey van der Hoeven, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar bij het NDE en hoofd digitale preservering bij de Koninklijke Bibliotheek


NDE-manifest opvolging geven

In de afgelopen jaren hebben veel erfgoedinstellingen en bedrijven het NDE-manifest ondertekend. ‘Een krachtig signaal waaruit blijkt dat veel partijen geloven in een digitaal netwerk waarin we onze schatten voor iedereen houdbaar, bruikbaar en zichtbaar kunnen maken,’ vindt Jeffrey. Hij roept de ondertekenaars op in 2021 een vervolg te geven aan het manifest. ‘Het mooie is dat we elke partner in ons netwerk nu instrumenten bieden om hun erfgoedcollecties NDE-compatible te maken. En zo uiteindelijk de burger een rijkere ervaring van ons digitale erfgoed kunnen geven.’

Op de hoogte blijven?