Domeinvoorzitter Bruikbaar Marc van den Berg blikt vooruit op 2021

12 januari 2021


W

Wat gaat het programma Bruikbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed brengen in 2021? Marc van den Berg, de kersverse voorzitter van de domeingroep Bruikbaar en werkzaam bij de KB, blikt vooruit. ‘Het jaar 2021 markeert de start van de “implementatiefase”, waarin prototypes als het Termennetwerk en de Registerfunctie worden getest, gebruikt en verbeterd.’


Portretfoto van Marc van den Berg

Wie is Marc van den Berg

Bij de Koninklijke Bibliotheek heeft Marc twee rollen: hoofd van de sector Innovatie & ICT en chief information officer (CIO). ‘Vanuit innovatie en ICT zijn er diverse verbanden met het domein Bruikbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed te leggen,’ zegt Marc. ‘We werken binnen de Koninklijke Bibliotheek bijvoorbeeld aan het “NDE-compatible” maken van onze informatievoorziening. Denk aan het geautomatiseerd publiceren en updaten van linked open data. Verder houd ik me als CIO bezig met de informatievoorziening in de netwerken waar de KB deel van uitmaakt, zoals het Netwerk Digitaal Erfgoed.’ Vanuit zijn rol als CIO is Marc tevens voorzitter van de domeingroep Bruikbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Terugkijken op 2020

‘In 2020 hebben we goede vorderingen gemaakt met de projecten binnen het programma Bruikbaar. Ik noem bijvoorbeeld de linked open data-modules in collectiebeheersystemen, het verbeteren van de vindbaarheid van digitaal erfgoed door inzet van linked data, een gezamenlijke visie op de verschillende informatienetwerken binnen NDE en het het koppelen van terminologiebronnen. Duidelijk werd voor ons ook hoezeer de grote verscheidenheid in het erfgoedveld qua omvang van de organisaties, kennis, gebruikte systemen enzovoort een uitdaging vormt. In de domeingroep hebben we daarom een “roadmap”, een visie, uitgewerkt waarmee grote en kleine instellingen op weg geholpen worden.’

‘Intussen hebben we vanuit Bruikbaar veel ervaring opgedaan met samenwerken aan het hogere doel: het duurzaam verbinden van erfgoedcollecties zodat ze makkelijk hergebruikt kunnen worden. Meer vanuit het gemeenschappelijke resultaat gedacht en minder vanuit de afzonderlijke belangen van de instellingen.’

Vooruitkijken naar 2021

‘Het jaar 2021 markeert de start van de “implementatiefase”, waarin prototypes als het Termennetwerk en de Registerfunctie getest, gebruikt, verbeterd en uiteindelijk bij een van de instellingen in het netwerk in beheer worden genomen. Verder komen meer leveranciers van collectiebeheersystemen met een functionaliteit om collectiegegevens in linked open data om te zetten. Deze functionaliteit zullen zij in de software van grote en kleine instellingen implementeren. De groeiende hoeveelheid linked open data-collecties die zo ontstaan willen we aan Europeana leveren.’

‘Ook zullen we bepalen hoezeer we met het Bruikbaar-programma nog steeds in overeenstemming zijn met de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA); waar nodig zullen we aanpassingen doen.’


‘Meer leveranciers van collectiebeheersystemen komen met een functionaliteit om collectiegegevens in linked open data om te zetten’

Marc van den Berg, domeinvoorzitter Digitaal Erfgoed Bruikbaar bij het NDE en chief information officer bij de Koninklijke Bibliotheek


Voorzitterschap

‘Op 1 januari 2021 ben ik begonnen met mijn voorzitterschap. De NDE-domeinen zijn alle drie belangrijk en op hun eigen manier vaak complex. voor Bruikbaar geldt dat we verbonden zijn met zowel Zichtbaar als Houdbaar; we hebben een echte schakelfunctie. Voor Bruikbaar hebben we die eerder genoemde roadmap opgesteld en de andere twee domeinen ontwikkelen die nu ook. Zo zorgen we voor een complete aanpak over de domeinen heen.’

Dankbaar

‘Veel van wat inmiddels in Bruikbaar is bereikt, is tot stand is gekomen onder het voorzitterschap van mijn voorganger, Johan Oomen, werkzaam bij Beeld en Geluid. Daarvoor zijn wij hem dankbaar. Gelukkig blijft Johan deel uitmaken van onze domeingroep, waar ook mijn KB-collega Jan Willem van Wessel, hoofd van de sector Verwerking & Behoud, is aangeschoven. 2021 belooft een mooi bruikbaar jaar te worden.’

 

Op de hoogte blijven?