Digitaal erfgoed in het onderwijs: 4 focusprojecten

8 november 2019


K

ennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed werken samen aan het programma ‘Ontsluiting van digitaal erfgoed voor het onderwijs’ om erfgoed, met behulp van ict, structureel een plek te geven bij scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn vier focusprojecten, die erfgoedmateriaal voor het onderwijs ontwikkelen of gebruiken, geselecteerd om actief te volgen en te begeleiden. Zij ontvangen projectondersteuning, technische kennis en inhoudelijk advies.


Presentatie van de 4 focusprojecten. © Jeroen Mooijman

Project Expeditie Vrijheid

Binnen Expeditie Vrijheid van het Historisch Centrum Overijssel worden methodevervangende lessen ontwikkeld over de Tweede Wereldoorlog in Overijssel. In deze lessen gaan leerlingen onder andere zoeken naar en het gebruiken van relevant erfgoedbronmateriaal. Dit is gedaan in samenwerking met tien partnerscholen. Op 15 januari 2020 is de officiële lancering, waarna alle Overijsselse basisscholen het materiaal kunnen gebruiken. De lessen worden op dit moment ontwikkeld en getest.

Project Digitale Scheurkalender Burgerschap

Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkelen voor het vmbo een Digitale Scheurkalender met het thema burgerschap. Het concept van de Digitale Scheurkalender is bedacht door het Kröller-Müller Museum. Met deze tool voor het digibord kunnen leraren hun leerlingen in de les een korte ‘cultuursnack’ aanbieden.

De Digitale Scheurkalender Burgerschap zet kunst en erfgoed in om leerlingen te stimuleren na te denken over zichzelf en de ander, verleden en toekomst, hun omgeving en eigen verantwoordelijkheid.

Project Natuurlab

Natuurlab is een online onderzoeksomgeving waarbij leerlingen van het vmbo, havo en vwo leren om eigen vragen te onderzoeken met data en de collectie van Naturalis. Zij leren de wereld om zich heen te begrijpen door zelf een biologische vraag te bedenken en te analyseren met wetenschappelijke data.

Onderzoeksmodules van het Natuurlab zijn lesstofvervangend, passend bij de biologiestof van brugklas tot eindexamen. Het Natuurlab is in een bètaversie toegankelijk. De doorontwikkeling begint met de module Ordening, waarbij de rijke collectie van Naturalis wordt ingezet in het lesmateriaal.

Project Niet Stapelen, Maar Vervangen

Schoolbesturen Primair Onderwijs ‘s-Hertogenbosch werkt samen met Babel Den Bosch om lesmateriaal uit de regio te integreren in het onderwijsprogramma. Het uitgangspunt is: niet stapelen, maar vervangen. Het is de ambitie om het lesmateriaal uit de omgeving te vervangen met delen uit de lesmethodes die scholen gebruiken.

In dit project wordt bekeken hoe dit georganiseerd kan worden, zodat scholen effectief gebruik kunnen maken van het lesmateriaal uit de regio. Onderdeel hiervan is het gebruik van de aanbodsdoelen van SLO en het platform Wikiwijs als ondersteuning voor het aanbieden en vinden van vervangend lesmateriaal.

Inspiratiesessie

Donderdag 31 oktober kwamen vertegenwoordigers van de de vier focusprojecten en andere nauw betrokkenen van het programma bij elkaar voor een inspirerende kick-off. De projecten werden voorgesteld met een pakkende pitch. Ook werden feedback, vragen en tips verzameld voor het optimaliseren van de focusprojecten.

Dat er veel kansen liggen om van elkaar te leren, werd deze dag des te meer duidelijk. Er zijn zoveel initiatieven voor het ontwikkelen van digitaal erfgoed voor het onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat scholen een weg kunnen vinden in al dit materiaal? Een veelgehoord aandachtspunt was dat dit kan door samen met het onderwijs – zowel leraren als leerlingen – materiaal te ontwikkelen en goed te luisteren naar de vraag en hun wensen.

Jan Plooij, projectleider ‘Niet Stapelen, Maar Vervangen’: ‘Nu is vooral de weg van erfgoed naar de klas in beeld. Hoe biedt een erfgoedinstelling zijn erfgoed aan bij het onderwijs. Eindelijk moeten we dit omdraaien: kijk en luister naar de vraag van het onderwijs, en biedt op basis daarvan jouw erfgoed.’

Meer informatie

De resultaten uit het programma worden op kennisnet.nl en het Netwerk Digitaal Erfgoed gedeeld.

Praktijkervaringen en kennis die we opdoen tijdens het begeleiden van de focusprojecten verwerken we in praktische tools en publicaties. Lees meer over het project en de eerste resultaten in dit artikel over het programma digitaal erfgoed in het onderwijs van Kennisnet.

Je kunt je ook aanmelden voor de LinkedIn-groep ‘Digitaal erfgoed voor het onderwijs’. Hier wisselen we kennis en ervaringen uit over de beschikbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed in het onderwijs. We nodigen je van harte uit om mee te praten, mee te denken en je kennis met ons te delen.

Gerelateerd nieuws